Rakušané bez práce se učí česky

Pokud někdo z českých turistů uslyší na ulicích Vídně, Lince či Salcburku od Rakušanů český pozdrav, zdaleka se nemusí jednat jen o vzdělaného absolventa slavistiky či potomka emigrantů z Čech. Znalost češtiny může paradoxně charakterizovat i Rakušana, který je dlouhodobě nezaměstnaný a marně hledá práci.

Důvod je jednoduchý. Pokud je někdo v Rakousko evidovaný na úřadu práce a pobírá podporu, po určité době musí povinně absolvovat nějaký rekvalifikační kurz. A mezi nabídku rekvalifikačních kurzů, ze který si mohou nezaměstnaní vybrat, stát nově zařadil i výuku českého jazyka. V Česku stát neplatí nezaměstnaným ani výuku světových jazyků.

"Česko je soused Rakouska, tak snad úřady doufají, že by se některým zaměstnavatelům třeba v turistickém ruchu mohli hodit pracovníci se znalostí češtiny," říká Hana Rigová, překladatelka českého původu, žijící už 30 let v rakouském městě Krems. Už zhruba rok dojíždí Hana Rigová do hornorakouského Lince a vyučuje nezaměstnané český jazyk. I když je ale třída většinou plná, žáci mají údajně o výuku jen minimální zájem.

"Na některých nezaměstnaných je prostě vidět, že kurz chtějí jen prosedět a nějak přežít," tvrdí Rigová. Pokud by totiž člověk, dlouhodobě evidovaný na úřadu práce, rekvalifikační výuku jazyka odmítl nebo na ni nedocházel, mohl by přijít o podporu v nezaměstnanosti.

"Mám tam někdy žáky, kteří neumějí ani dobře německy, neznají pády ani základní gramatiku. To je pak obtížné naučit je tak těžký jazyk, jako je čeština," říká Rigová. Údajně nezná nikoho, kdo by své znalosti z kurzu zúročil při snaze získat zaměstnání. "Některé nezaměstnané už vyučuji podruhé bez valného výsledku," tvrdí.

Čeští nezaměstnaní se jazyk učit nemohou

Pro stát mají rekvalifikační kurzy tohoto druhu přitom alespoň jednu výhodu. Člověk, který navštěvuje rekvalifikační kurz, se totiž nepočítá do oficiální statistiky nezaměstnaných.

V Česku podobný systém nefunguje, a to ani při výuce světových jazyků. Výuka jazyka může sice být součástí určitých rekvalifikačních kurzů, ovšem pouze tehdy, pokud to požaduje budoucí zaměstnavatel. "Jestliže například supermarket nám předá požadavek na prodavačky s částečnou znalostí němčiny, může státem hrazený rekvalifikační kurz na prodavače obsahovat i výuku nejvíce používaných německých frází," říká ředitel českobudějovického úřadu práce Ivan Loukota. Samostatné kurzy cizího jazyka ale úřad nezaměstnaným na rozdíl od Rakouska nehradí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom údajně nechává rozhodnutí o nabídce jazykových kurzů pro nezaměstnané plně v kompetenci jednotlivých úřadů v regionech. "Úřady práce vytvářejí rekvalifikační kurzy tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám pracovního trhu v daném regionu. Pokud tedy úřad uzná, že právě výuka němčiny či angličtiny by mohla snížit počet nezaměstnaných, určitě by se mohlo uvažovat i o speciální jazykové výuce," říká mluvčí ministerstva Kateřina Beránková.

MAREK KERLES, LIDOVÉ NOVINY

obsah | svět - svet