Rakušané zřejmě nabídnou Čechům práci

Stále menší zájem mají v současné době Češi o práci v Rakousku. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala udělal dolnorakouská zemská vláda. Tento trend by se však měl podle ní brzy změnit. Podle ekonomů bude v Dolních Rakousích chybět v roce 2007 až dvacet tisíc kvalifikovaných zaměstnanců.

Sedmiletou výjimku pro otevření svého pracovního trhu pro obyvatele Česka si před rozšířením EU vymínili Rakušané. Místo naplněných obav z přílivu levné pracovní síly se ale nyní zdá, že se Rakousko bude potýkat se zcela opačným problémem.

Není zřejmě daleko doba, kdy místo ochrany vlastních pracovních míst, budou rakouské úřady obyvatele Česka k práci v Rakousku naopak přemlouvat. Do roku 2007 bude totiž podle některých prognóz chybět jen v Dolních Rakousích kolem dvaceti tisíc zaměstnanců zejména v kvalifikovaných profesích. A zájem Čechů o práci v Rakousku nejenže po vstupu do EU neroste, ale trvale klesá. Vyplývá to ze studie, kterou si za pomoci projektových firem ze všech tří zemí nechala zpracovat dolnorakouská zemská vláda.

"Současná, případně očekávaná nabídka pracovních sil v rakouských příhraničních regionech je pro vysoce kvalifikované zahraniční migranty velmi málo atraktivní," píše se v závěrech studie, která byla ve středu zveřejněna ve Vídni. Například platy zavedených lékařů, techniků a dalších profesí v Česku rostou a v poměru k životním nákladům jsou už často stejné či vyšší, než kdyby se stejný zaměstnanec přestěhoval s rodinou do Rakouska. "Obecně platí, že čím vyšší kvalifikace, tím je v příhraničních regionech menší zájem o dojíždění za prací přes hranice," tvrdí studie. "Zájem Čechů o pracovní migraci klesá. Příčiny lze spatřit ve vývoji Česka a restriktivní pracovní politice cílových zemí," tvrdí studie.

Přitom vzhledem ke stárnutí populace bude do tří let chybět v Dolních Rakousích dvacet tisíc pracovníků. Zájem volného vstupu Čechů na rakouský pracovní trh proto bude podle odborníků už brzy postrádat smysl. Ani otevření trhu však zřejmě Čechy nedokáže přinutit, aby opustili svá zaměstnání doma a přestěhovali se či dojížděli v požadovaném počtu za prací do příhraničních rakouských regionů.

O práci mají zájem hlavně mladí

"O práci v Rakousku se dnes zajímají především mladí Češi do 24 let, kteří ale chtějí jen získat zkušenosti a kvalifikaci a vrátit se domů," říká Pavla Koubová z českobudějovické firmy KP Projekt, která se na rakouské studii podílela.

Zástupci rakouského průmyslu i hospodářské komory by proto podle ní zrušili zákaz volného zaměstnávání Čechů okamžitě. "Problém je v tom, že řada rakouských voličů se takového kroku stále, i když bezdůvodně, bojí a politici se takovým názorům přizpůsobují," tvrdí Pavla Koubová.

Studie podle ní každopádně prokázala, že obavy z hromadného přílivu levné pracovní síly z Česka do Rakouska se ani zdaleka nenaplňují. Přeshraniční region, tvořený Jihočeským krajem, jihozápadním Slovenskem a Dolními Rakousy naopak zřejmě čekají starosti se sháněním kvalifikovaných zaměstnanců. Někteří dolnorakouští politici vyzývají, aby se místo ochrany pracovního trhu proti Čechům a Slovákům spíše bojovalo proti migraci obyvatel příhraničí do velkých center, jako je Praha či Vídeň.

"Musíme budovat vzdělávací zařízení, umožňovat lidem zvyšování kvalifikace a vzájemně si v tomto směru pomáhat se sousedními zahraničními regiony," řekl dolnorakouský zemský rada Ernest Gabmann. Pouze takto lze podle něj zabránit tomu, aby se příhraniční kraje vylidňovaly a investoři ztráceli zájem o investice.

Zatímco tak titulky mnoha rakouských novin před vstupem Česka do EU vyjadřovaly obavu z přílivu pracovních migrantů, včerejší vydání deníků Niederöstereichische Nachrichten článek o zveřejnění studie výmluvně uvedlo slovy: "Hledá se pracovní síla ze sousedních zemí!"

MAREK KERLES

obsah | svět - svet