Radio Daruvar vysílá česky už 37 let

Centrem české menšiny v Chorvatsku, čítající celkem asi 13 000 osob, je město Daruvar. V Daruvaru se také nacházejí všechny krajanské instituce: Svaz Čechů v Chorvatsku, vydavatelství Jednota, které vydává stejnojmenný týdeník a knihy, česká škola a školka a také Radio Daruvar, které denně vysílá česky. O vysílání hovoří jeho redaktorka Lenka Laličová.

Kdy začalo Radio Daruvar vysílat?

Radio Daruvar vzniklo v roce 1968. Zpočátku na něm vysílalo celostátní Radio Záhřeb, v Daruvaru se vyráběly jen dvě a půl hodiny programu denně, ale tento čas se postupně rozrůstal. Už od počátku se na vlnách daruvarského rádia objevilo vysílání v češtině. Nejdřív se česky vysílalo v neděli od 11 do 12 hodin. Prvním redaktorem českého vysílání byl redaktor vydavatelství Jednota Karel Bláha. Vedle zpráv do vysílání zařazoval např. rozhovory s krajany. Další část vysílání byla věnována českým písničkám.

V 70. a 80. letech se vysílalo každý den od 14.30 do 15.00 hodin, v neděli od 12.00 do 13.00 hodin. Základem programu bylo zpravodajství a hudba. Dnes se vysílá od pondělí do soboty od 17.00 do 17.30, nedělní hodinové pořady jsou dvakrát měsíčně od 9.30 do 10.30. Půlhodinku tvoří zprávy, rubriky a hudba. V rubrikách se objevuje přehled událostí z České republiky a krajanské záležitosti. Ve víkendových vysíláních dominují témata kulturní, společenská a hudební. V neděli vysíláme rozhovor. Vysílání připravuje jeden redaktor - tedy já - a pomáhají i mí dva česky mluvící kolegové.

Do vysílání Radia Daruvar pravidelně přispívá Český rozhlas 7 - Radio Praha. Dříve se pořady z Prahy zasílaly na magnetofonových páscích, na kazetách a minidiscích, dnes si je stahujeme po internetu.

V roce 2002 prošla naše redakce technologickou revolucí. Od té doby zpracováváme zvuk v digitální podobě výhradně na počítači. Za tímto účelem Svaz Čechů zakoupil pro naše vysílání nové zařízení. Technicky nám vypomohl i Český rozhlas.

Významnou složku v českém programu hraje hudba. Jakou hudbu mají posluchači českého vysílání nejraději?

Nutno říci, že když české vysílání vznikalo, hudební archiv prakticky neexistoval. Zpočátku bylo k dispozici asi deset gramofonových desek. Redaktoru Karlu Bláhovi se podařilo navázat kontakt s Československým rozhlasem Brno, který zahájil sbírku a do Radia Daruvar poslal první větší kolekci gramodesek. Přispěl do ní i Supraphon. Dnes hudební archiv české redakce Radia Daruvar obsahuje 400 desek, 300 singlů, 100 kazet a 500 cédéček. Od roku 1996 doplňují fonotéku pravidelné zásilky českých hudebních vydavatelství, na čemž má velkou zásluhu PhDr. Zuzana Hubinková z Prahy. Pokud jde o muziku, kterou hrajeme, největší zájem je o lidovou hudbu - ta tvoří asi 50% naší produkce, 47% tvoří populární a 3% vážná.

Jaký dosah má Rádio Daruvar, zasáhne všechny oblasti s českou populací?

Dosah Radia Daruvar, které vysílá na frekvenci 91.5 FM, je asi 80 kilometrů kolem Daruvaru. Zasahuje všechny vesnice, v nichž česká menšina žije. Z 13 tisíc chorvatských Čechů žije v této oblasti asi 8 tisíc lidí. Další Češi žijí v Záhřebu, Rijece, Slavonském Brodě, tam nás bohužel poslouchat nemohou.

Jaká je odezva posluchačů?

Asi nejoblíbenějším formátem jsou písničky na přání. Jak už bylo řečeno, jde hlavně o lidovou hudbu. Jinak se naši posluchači telefonicky zapojují i do vysílaných diskusí, v poslední době např. na téma zákona o menšinách, kdy našimi hosty byli poslanci z Chorvatského parlamentu nebo členové českých menšinových samospráv.

Jak je české vysílání financováno?

V roce 1977 byla podepsána dohoda o finančním zajištění politiky informovanosti národnostních menšin. Radio Daruvar se stalo IV. programem záhřebského rozhlasu, který vysílal pořady pro českou a slovenskou menšinu. Změna nastala v roce 1990, kdy bylo zataveno financování Radia Daruvar z koncesionářských poplatků. Pro české vysílání nastaly těžké časy, které se podařilo překlenout díky pomoci daruvarské městské správy a Svazu Čechů. Od konce roku 2002 je v platnosti Ústavní zákon o právech národnostních menšin, který formalizuje financování médií národnostních menšin na lokální, regionální i celostátní úrovni. Na základě tohoto zákona jsme dostali finance na letošní rok.

MIROSLAV KRUPIČKA, převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet