Návrat krajanů z Kazachstánu a Ruska

Během roku 2006 by měly do České republiky přesídlit zhruba dvě stovky krajanů, kteří žijí v Kazachstánu. Ministerstvo vnitra jim slíbilo zajištění ubytování a pracovních příležitostí.

Skupiny rodin z Čech a Moravy se v polovině minulého století vystěhovaly do carského Ruska. Jejich první cílovou stanicí se stala oblast dnešní Ukrajiny, kde vybudovaly několik nových vesnic - Čechohrad, Bohemku aj. Počet přistěhovalců vzrůstal, a tak se některé krajanské rodiny odstěhovaly do oblasti tehdejší Besarábie - dnešní Moldávie, kde založily osadu Novohrad (dnes Holuboie). Vzhledem k tamním nelehkým životním podmínkám přijala po čase část z nich (zhruba 15 rodin) nabídku cara na získání půdy k hospodaření na území dnešního Kazachstánu, a tak v Akťubinské oblasti vznikla česká vesnice Borodinovka. Za násilných stalinských deportací v roce 1941 byla do stejné oblasti odsunuta další část krajanů z Moldávie a postupně došlo k jejich splynutí se starší krajanskou komunitou.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 byli čeští krajané v Kazachstánu a dalších okolních republikách ohroženi a byli nuceni řešit svoji situaci. Měli možnost buď ztratit vzájemné kontakty i své češství, nebo se pokusit přesvědčit původní vlast, aby je přijala nazpět. Někteří vzali svůj osud do vlastních rukou a odstěhovali se z Kazachstánu do Ruska, jiní trpělivě vyčkávali až budou ukončena jednání s ČR o možnostech jejich návratu. V roce 1994 jim začala pomáhat společnost Člověk v tísni. K tomuto účelu založila Poradnu pro krajany, která vedla ve jménu krajanů téměř roční vyjednávání se státní správou a podílela se na přípravě repatriačních pravidel. Koncem roku 1994 byl proces repatriace krajanů (na přísně individuálním základě) zahájen. Od té doby až do konce roku 2000 organizovala společnost návrat krajanů na základě pověření odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Průběhu programu "Návrat domů" (v letech 1994 - 2000) se podařilo zajistit v ČR ubytování pro bezmála 200 rodin (necelých 800 osob) z Kazachstánu, ale i z Ruska, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Pro všechny rodiny se podařilo před jejich příjezdem zajistit ubytování a práci, po jejich příjezdu byly děti umístěny do škol, dospělí nastoupili do zaměstnání a postupem času se většině podařilo splynout a dokonale se sžít s novým prostředím.

Koncem roku 2001 ukončila Poradna pro krajany svoji činnost. V posledním roce již pracovníci Poradny nevyřizovali nové žádosti o přesídlení do ČR, ale zajišťovali sociálně - právní poradenství pro přesídlené krajany, pomáhali jim řešit problémy při komunikaci s úřady a krajanům, kteří v ČR žili již pět let, pomáhali při vyřizování státního občanství ČR.

Pracovníci byli také nápomocni všem krajanům při překonávání dalších překážek, které vznikají v důsledku přestěhování do nového prostředí.

Repatriace krajanů a jejich následná integrace do české společnosti by se nikdy nemohla podařit bez spolupráce se státními orgány (MV ČR, MZV ČR, MPSV ČR), obecními a městskými úřady, majiteli nemovitostí a mnoha dalšími dobrými lidmi.

ČLOVĚK V TÍSNI

obsah | svět - svet