Přejmenování ulice v Českém Sele

Přejmenování ulice v srbském Českém Sele na ulici Václava Havla Na 26. října 2005 se v srbské obci České Selo připravuje slavnostní přejmenování ulice Palih boraca na ulici Václava Havla.

O přejmenování ulice rozhodl Obecní úřad v Českém Selu na svém zasedání dne 21. května 2005. Usnesení odůvodnil tím, že bývalý prezident Václav Havel je světoznámý český dramatik, politik a první demokraticky zvolený prezident Československa po pádu komunismu. Obecní úřad v Českém Selu dále upozornil na skutečnost, že se Václav Havel zasloužil o pád komunismu a v neposlední řadě byl též prvním prezidentem samostatné České republiky.

Představitelé krajanské obce České Selo tímto krokem chtějí vyjádřit symbolické poděkování za vše, co bylo za uplynulých pět let vykonáno pro jejich obec.

V Českém Selu a dalších krajanských obcích v srbském Jižním Banátu probíhala v rámci podpory krajanským komunitám v letech 2000 až 2004 obnova českého kulturního dědictví. Konkrétně v Českém Selu byl v jejím rámci rekonstruován místní kostel a zdevastovaný objekt, který v současnosti slouží jako místní klub. Klub je využíván zdejší Českou besedou a pořádají se v něm různé kulturní akce a setkání.

Představitelé Českého Sela prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bělehradě požádali Kancelář prezidenta Václava Havla o vyslovení souhlasu s pojmenováním ulice, která by měla nést jeho jméno. Kancelář se žádostí souhlasila.

MZV

obsah | svět - svet