75 let Českého domu v Prekopakře

V polovině května si krajané v Chorvatsku připomněli 75. výročí otevření Českého národního domu v Prekopakře. Prekopakra je součástí města Pakrac a nachází se asi 20 km jižně od Daruvaru, kde žije nejvíc krajanů. Krajanům z Prekopakry přišlo poblahopřát přes 200 hostů včetně představitelů Svazu Čechů v Chorvatsku, Českých besed a menšinových samospráv.

V kulturním programu se představily pěvecké, hudební a folklorní soubory. Česká beseda v Prekopakře byla založena v březnu roku 1907 a patří k nejstarším českým spolkům v Chorvatsku. Spolkový dům neboli "domeček", jak mu místní krajané říkají, měl zajímavou historii. Dvakrát se stavěl z trosek.

Roku 1930 se začalo jednat o jeho stavbě. Rodina Řehákova darovala stavební místo a 15. srpna 1931 byl dům otevřen. V roce 1933 byly přistavěly šatny a jeviště. Po druhé světové válce se stavěl znovu. Koncem osmdesátých let minulého století byl dům zrekonstruován, slavnostně byl otevřen 15. srpna 1991. O čtyři dny později na něj dopadly první granáty z nedaleké Krajiny a byl takřka srovnán se zemí. Prekopakerští krajané bez svého "domečku" však zůstat nechtěli. Po válce se dům začal opět stavět a byl otevřen 15. května 2004.

Předseda České besedy Prekopakra Jaroslav Vozáb na oslavě poděkoval jak za morální tak finanční podporu vládám České republiky i Chorvatska, krajské a městské správě, menšinovým poslancům, Svazu Čechů, mezinárodním organizacím, sponzorům a především samotným prekopakerským beseďákům za to, kolik dobrovolné práce od výstavby domu vložili.

V současnosti je "domeček" využit na maximum. Zkoušky zde mají folklórní skupiny, pěvecký sbor a scházejí se zde různé další kroužky. Prekopakerští mají v plánu přilákat k práci v České besedě střední generaci, upravit suterén a okolí domu. To by mělo být hotovo do příštího roku, kdy proběhne oslava 100. výročí založení České besedy Prekopakra.

LENKA LALIĆOVÁ, převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet