Talianski podnikatelia chcú pomôcť slovenským

Talianski remeselníci a malí a strední podnikatelia majú záujem prispieť k rozvoju tejto podnikateľskej vrstvy na Slovensku. Ich cieľom je napomôcť vytvoreniu talianskeho modelu tzv. Záručných družstiev, ktoré pomáhajú podnikateľom najmä pri získavaní úverov. O tejto iniciatíve dnes informovali predstavitelia talianskeho podnikateľského združenia remeselníkov a malých a stredných podnikateľov - Confartigianato prezidenta Rudolfa Schustera. Hlava štátu uvítala túto podnikateľskú iniciatívu i to, že Slovensko si na túto formu spolupráce vybrali ako jedinú z pristupujúcich krajín.

Predstavitelia podnikateľského združenia Confartigianato spolu s talianskym ministerstvom práce už začali prípravu na zamestnávanie slovenských občanov na území Talianska v kvalifikovaných remeselníckych prácach. Na Slovensku sa už organizujú zatiaľ bezplatné školiace kurzy, v ktorých sa záujemcovia učia taliansky jazyk a oboznamujú sa s ich kultúrou a zvykmi. Po ukončení kurzov absolventi získavajú certifikát a presunú sa za prácou do talianskych firiem. Po získaní praktických skúseností v Taliansku by sa mala rozbehnúť aj podpora malého a stredného podnikania na Slovensku už spomínanou aplikáciou talianskeho modelu Záručných družstiev. Tieto družstvá sú založené na vzájomnosti, princípe solidarity, ktorý spája podnikateľov-členov a vďaka ktorému si vzájomne pomáhajú prostredníctvom záruk.

SME

obsah | svět - svet