Stát bude i v dalších pěti letech podporovat krajany v zahraničí

Krajané žijící v zahraničí budou dál moci využívat státní peníze na jazykové pobyty v Česku. Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na příštích pět let, který 14. prosince 2005 schválila vláda, počítá i s výplatami pro české pedagogy vyslané do krajanských komunit. Program má také podpořit opravu a údržbu krajanských škol a spolkových domů.

V současnosti působí v cizině tucet učitelů českého jazyka. Tři lektoři učí v Rumunsku, dva lektoři učí v Argentině a v Chorvatsku, jeden lektor učí v Brazílii, Německu, Rusku, Srbsku, Černé Hoře a na Ukrajině.

Pomoci udržet znalost češtiny a vazbu k Česku by krajanům mělo i studium na českých vysokých školách. Materiál počítá se zřízením patnácti dvousemestrálních a šedesáti čtyřtýdenních stipendijních míst ročně. Na dvoutýdenní kurzy metodiky výuky českého jazyka bude mít nárok dvacet krajanů, kteří se předávání znalosti mateřštiny věnují i ve své nové vlasti.

Stát by měl v roce 2006 vynaložit na krajanský vzdělávací program 17 milionů korun. Peníze budou věnovány i na jednorázové zásilky učebních materiálů zahraničním institucím, kde český jazyk vyučují místní bohemisté. Mezi roky 2001 a 2005 stát na aktivity krajanů vynaložil zhruba 160 milionů korun. Třetina peněz byla použita na opravy krajanských škol a kulturních zařízení, další dvě pak na vzdělávací programy a kulturní projekty.

Krajanská komunita je nejpočetnější v USA, kde se k českému původu v roce 1990 hlásilo 1,3 milionu lidí. Následuje Slovensko, Kanada, Chorvatsko a Austrálie s desítkami tisíc českých usedlíků. V případě oprav a údržby krajanských škol a kulturních zařízení je však pomoc podle ministerstva zahraničí orientována především na komunity v hospodářsky slabších zemích, konkrétně zemích balkánského regionu a Ukrajiny.

ČESKÉ LISTY

obsah | svět - svet