Žádosti o pobyt v EU skončí v roce 2006

Evropská unie jako rozlehlý domov pro všechny občany členských zemí - to je jedna z hlavních myšlenek společenství. Jejímu naplnění má od roku 2006 napomoci odbourání povinnosti žádat o povolení k pobytu v případě života v jiné části EU.

Místo složitých byrokratických procedur by za dva roky na osoby žijící nebo pracující v jiné zemi Unie čekala pouze cesta na nejbližší úřad, kde by se bez dlouhého čekání jednoduše zaregistrovaly.

"Neodpadá ale povinnost prokázat tam dostatečné příjmy pro živobytí," upozornila mluvčí Evropské komise Angela Martiniová.

Každý žadatel o trvalý pobyt musí také doložit, že v zemi žije legálně alespoň pět let. Stanovená lhůta se přitom nepočítá od roku 2006, ale zpětně, tj. čeští občané by mohli získat trvalý pobyt v jiném státě EU už od 1. května 2009.

Směrnici doporučující ukončení vystavování tzv. rezidenčních karet pro občany jiného státu Unie schválil Evropský parlament (EP) v polovině března. Teď záleží pouze na národních parlamentech, jak rychle vše začlení do své legislativy.

EP vyšel vstříc lidem, kteří se po společenství volně stěhují. Život jim dosud ztrpčovaly a stále ztrpčují složité byrokratické procedury vyžadované jednotlivými státy kvůli trvalému pobytu.

Ze současné patnáctky pouze pětice zemí občanům Unie povinnost odpouští. Usadíte-li se v příštích letech ve Francii, Irsku, Rakousku, Španělsku nebo ve Velké Británii, registrovat se většinou nemusíte. Když tam budete pracovat, povinnost vás však nemine. Zbylá desítka zemí registraci striktně vyžaduje. EP směrnici zdůvodnil tím, že se snaží zrušit byrokratické hranice a odstranit pomalý chod úřadů. Prodloužení rezidenční karty, platící pouze rok, trvá někde i měsíc a není navíc automatické.

Obecní úřady se za dva roky budou moci rozhodnout, zda si povedou seznam "cizinců" z Unie. Zamítnout někomu pobyt už však nebude v jejich pravomoci. Stejná pravidla jako v EU by měla od roku 2006 platit i pro občany jiného členského státu, kteří v ČR pobývají nebo pracující. Také u nás musí změny příslušných zákonů nejdříve schválit parlament a podepsat prezident.

NOVINKY

obsah | svět - svet