Český pastor v Marylandu

Reverend Michael G. Rokos, B. A., M. Div., se narodil 2. dubna 1946 v Chicagu, stát Illinois, jako syn potomků českých přistěhovalců George Washingtona Klečky Rokose a Dorothey Wilson Rokosové. Záhy se rodiče přestěhovali do Baltimoru ve státě Maryland, původního amerického bydliště obou těchto významných rodů, které patřily k nejvlivnějším v české baltimorské komunitě. Osobně byl u nich na návštěvě například T. G. Masaryk, na jehož osvobozovací akci i finančně přispívaly. Toto rodinné zázemí vysvětluje i hluboký vztah M. Rokose ke svému původu a k tamější české obci. Počátkem osmdesátých let se stal předsedou organizace Český národní hřbitov v Baltimoru (ve funkci je dodnes), která měla za úkol mimo jiné i pečovat o zachování české kultry. Po ukončení Baltimorského polytechnického institutu pokračoval Rokos ve studiu na Univerzitě Johna Hopkinse, kde získal titul B. A. Poté absolvoval teologická studia v Protestantském episkopálním teologickém semináři ve Virginii, kde dosáhl titul M. Div. Nějaký čas působil jako odborník na problémy alkoholismu a narkotik. Dodnes je poradcem združení zabývajících se léčením závislých osob. Jedním z nich je Národní rada závislosti na alkoholismu a drogách. Hlavním jeho povoláním je pastorační činnost. Je pastorem farnosti Deer Creek v Darlingtonu a stojí v čele episkopální marylandské diecéze. Je dlouholetým členem místního Sokola. Z peněz jeho dědečka J. Klečky byla svého času rekonstruována blatimorská sokolovna. Posledních šest let je také předsedou největší tamější české organizace Czech and Slovak Heritage Association, která má dnes přes tisíc členů a u jejíhož vzniku M. Rokos v roce 1987 stál. Zajišťuje výuku češtiny, přednášky z českých dějin a každoroční, v roce 2001 již patnácté, konání nevětšího festivalu české a slovenské kultury na východním pobřeží USA. Účastní se aktivit pročeské lobbystické organizace Američtí přátelé České republiky (American Friends of the Czech Republic). V roce 2000 byl zovlen za jejího místopředsedu. Je rovněž členem Společnosti pro vědy a umění. Osobně se zasloužil o podporu vstupu ČR do NATO např. marylandským senátorem Sarbanesem.
(Podle materiálů MZV ČR.)

obsah | svět - svet