Pápež: Slováci pomáhajú budovať novú Európu

Pápež Ján Pavol II. si je istý, že keď Slovensko vstúpi do Európskej únie, slovenský ľud bude schopný ponúknuť významný príspevok k budovaniu Európy aj na úrovni všeľudských hodnôt. Ako povedal pápež na generálnej audiencii vo Vatikáne, s radosťou obdivoval počas apoštolskej cesty na Slovensku hospodársky a spoločenský rozvoj, ktorý sa tu dosiahol v týchto rokoch.

Svätý Otec zdôraznil: "Slovensko má bohaté duchovné dedičstvo, ktoré si napriek tvrdému prenasledovaniu dokázalo neochvejne zachovať. Výrečným svedectvom toho je sľubný rozkvet kresťanského života, kňazských povolaní i rehoľného života, ktorý tam dnes môžeme pozorovať."

Na záver audiencie Ján Pavol II. požehnal Slovensku a poďakoval za lásku k Cirkvi a k nástupcovi sv. Petra. Vatikán si od vstupu východoeurópskych krajín do EÚ sľubuje duchovnú a morálnu obnovu Európy, preto všemožne povzbudzuje kandidátske krajiny, aby mali odvahu vtlačiť svoj charakter novej Európe.

(pk)

obsah | svět - svet