Pamätník slovenským povstalcom

Na neveľkom Námestí M. Iringha vo Varšave bol odhalený pamätník slovenským účastníkom Varšavského povstania. Naši krajania v ňom udatne bojovali v čate 535 Slovákov pod velením podporučíka Miroslava Iringha. Pripomeňme, že približne na začiatku 20. stor. prišli do Poľska (za chlebom a prácou) viacerí Slováci - železničiari, remeselníci, drotári, obchodníci a predstavitelia iných profesií a vytvorili vo Varšave a blízkom okolí dosť početnú kolóniu. Počas II. svetovej vojny sa varšavskí Slováci aktívne zapojili do konšpiračnej činnosti a r. 1942 založili Slovenský národný výbor. Ten o rok neskôr sformoval vlastný vojenský oddiel - čatu, zloženú z troch vyše 20-členných družstiev, ktorá dostala evidenčné číslo 535 a bola podriadená priamo hlavnému veleniu Krajinskej armády. Okrem Slovákov boli v nej aj Poliaci, Maďari, Gruzínci, Azerbajdžanci, Ukrajinci a ďalší. Keď vypuklo povstanie, na miesto sústredenia na Czerniakowe sa mohla dostaviť len časť čaty s veliteľom M. Iringhom. Od začiatku bola nasadená do najťažších bojov v tejto časti mesta, o.i. do útoku na Belweder, obrany barikády na Czerniakowskej ulici, nábrežia a prístavu na Czerniakowe a ďalších akcií, v ktorých utrpela veľké straty. Keď 20. septembra Czerniakov padol, z čaty zostalo nažive len 11 mužov, v tom 9 ranených.

Pred odhalením pamätníka sa v poľnej katedrále Poľskej armády konala slávnostná sv. omša. Celebrovali ju: farár poľnej katedrály a dekan varšavskej posádky PA January Wątroba a kňaz bývalých príslušníkov povstaleckého zoskupenia KA "Kryska" Henryk Kietliński, ktorý predniesol aj zaujímavú kázeň venovanú hrdinskému boju čaty 535 Slovákov vo Varšavskom povstaní. Pobožnosti sa o.i. zúčastnili: veľvyslankyňa SR v PR Magda Vášáryová a ďalší diplomati veľvyslanectva SR, predseda Najvyššej kontrolnej komory Mirosław Sekuła, námestník primátora Varšavy, predseda Rady na ochranu pamäti boja a mučenictva prof. Władyslaw Bartoszewski, viacerí priami účastníci povstania s generálom Stanisławom Nałęczom-Komornickým a Jadwigou Podrygałłovou, spojkou slovenskej čaty s velením KA, tajomník ÚV Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris a šéfredaktor Života Ján špernoga, predstavitelia Zväzu varšavských povstalcov, médií a ďalší.

Presne o 12. hod. sa na Námestí M. Iringha zhromaždili desiatky Varšavčanov, čestní hostia, reprezentačná rota Poľskej armády a vojenská hudba, ktorá zahrala poľskú a slovenskú štátnu hymnu. Otvárajúc slávnosť generálny tajomník Rady na ochranu pamäti boja a mučeníctva, minister Andrzej Przewoźnik o.i. zdôraznil: - Je to po rokoch splatenie dlhu tým, čo sa vtedy, v septembri 1944, postavili do boja, ktorý mal priniesť slobodu Poľsku, ale aj Slovensku.

Nasledovali príležitostné prejavy. Veľvyslankyňa SR M. Vášáryová pripomenula niektoré okolnosti vzniku Slovenského národného výboru vo Varšave a čaty 535 Slovákov, aby mohli spolupracovať s bojujúcim Poľskom aj na vojenskom poli a podotkla, že spomedzi viacerých inonárodných účastníkov Varšavského povstania len Slováci mali svoju vojenskú jednotku. Zasa W. Bartoszewski nazval Slovákov avantgardou tých, čo vo Varšave bojovali proti nacistom a zdôraznil, že nikto sa ich nepýtal, akej sú národnosti, keďže nadradeným cieľom bol spoločný boj za slobodu. Gen. S. Nałęcz-Komornicki hodnotiac boj slovenskej čaty podotkol, že na Czerniakove sa odohrali udalosti, ktoré možno nazvať prirodzenou syntézou Varšavského povstania a podčiarkol, že práve od udatnosti czerniakowských povstalcov a medzi nimi aj slovenskej čaty záviselo, či sa západní spojenci presvedčia o pravdivom vzťahu Stalina voči bojujúcej Varšave.

Pamätník slovenským povstalcom, ktorého autorom je výtvarný umelec Marek Moderau, slávnostne odhalila prestrihnutím bielo-modro-červenej pásky veľvyslankyňa SR M. Vášáryová spolu s predsedom ROPBM W. Bartoszewským a príslušníčkou čaty J. Podrygałłovou. Posvätil ho kňaz bývalých príslušníkov povstaleckého zoskupenia KA "Kryska" H. Kietliński.

J. Š., ŽIVOT - Magazín Slovákov v Poľsku

obsah | svět - svet