S Gabrielom Palackom o práci v Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) sídli v londýnskej štvrti City. Pred niekoľkými mesiacmi v nej začal ako asistent pracovať aj Gabriel Palacka, bývalý minister dopravy, pokladník SDKÚ a zamestnanec ministerstva financií. Do Londýna sa presťahoval spolu so svojou novou manželkou Eleonórou Valentovou, ktorá robila niekoľko rokov na ministerstve dopravy. Pri dohodovaní rozhovoru poslal denník SME okruh tém, o ktorých sme chceli s pánom Palackom hovoriť. Dostali sme informáciu, že s nimi súhlasí. Napokon sa rozhodol inak. Tu sú otázky, na ktoré bol GABRIEL PALACKA ochotný odpovedať.

Ako sa vám páči vaša nová práca?

Ja som s ňou spokojný.

Je to lepšie ako na ministerstve?

Je to iné ako na ministerstve, je to náročnejšie a je to istá výzva v cudzom prostredí.

Viacerí si však myslia, že je to skôr oddych.

Už len to, že žijete v cudzom meste, v cudzom prostredí, hovoríte cudzím jazykom, je náročnejšie.

Je to náročnejšie ešte aj v niečom inom?

Je to iná práca, je to o činnosti veľkej medzinárodnej banky, medzinárodnej finančnej inštitúcie vo vzťahu k Slovenskej republike.

Čo konkrétne robíte?

Som poradcom výkonného riaditeľa pre Slovensko, Česko, Maďarsko a Chorvátsko. Výkonný riaditeľ je členom rady riaditeľov banky a schvaľuje všetky projekty banky, všetky strategické dokumenty. Pri ich schvaľovaní je potrebné materiály preštudovať, pripomienky prekonzultovať s príslušnými vládami a nakoniec zaujať stanovisko.

Podľa vyhlásenia riaditeľa banky Jeana Lemierra len odovzdávate informácie jednotlivým okresným riaditeľom. Poslankyňa Beňová, naopak, tvrdí, že rozhodujete o tom, kto dostane peniaze z EBRD. Čo je pravda?

Definícia Jeana Lemierra je síce stručná, ale presná. Je to tak, že ani samotná rada riaditeľov nezasahuje do bežného každodenného výkonu práce banke. Schvaľuje projekty, ktoré pripraví manažment a zamestnanci banky. Ani riaditelia, ani poradcovia nerokujú so žiadnymi klientmi, len schvaľujú veci, ktoré pripraví manažment banky.

Čiže vy informujete pána Mikloša o tom, čo schváli manažment banky?

Informujem ministerstvo financií o tom, čo sa v banke pripravuje, aké materiály sa do rady riaditeľov predkladajú. Stanovisko ministerstva tlmočím tu a ak k tomu dôjde, môžeme nejaký materiál odmietnuť.

To sa už stalo?

Odkedy som tu ja, tak nie.

Čoho sa tie materiály týkajú?

Sú to strategické materiály banky. Napríklad tu mám stratégiu pre Slovenskú republiku, ktorá sa pripravuje teraz a bude schválená v júli.

O aké projekty napríklad ide?

Za rok 2003 banka investovala napríklad v Západoslovenskej energetike - odkúpila 10-percentný podiel, kapitálovo sa podieľa v Alianz-Slovenská poisťovňa. Obidve aktivity prišli po privatizácii týchto spoločností, banka do nich vstúpila ako akcionár a prináša im isté know-how. Počet projektov klesá, lebo aktivita banky sa presúva do menej rozvinutých krajín. Na Slovensku bola aktívna najmä na začiatku deväťdesiatych rokov. Za trinásť rokov existencie banky bolo na Slovensku zrealizovaným 40 projektov a spolu išlo o investíciu za viac ako jednu miliardu eur.

Na čom pracujete teraz?

Napríklad na stratégii pre Slovensko, je to materiál, ktorý sa pripravuje dlhodobo.

Čo v nej je?

Keďže to nie je schválené, nebudem môcť presne povedať, čo v stratégii je. Pôsobenie EBRD vidíme v podpore malého a stredného podnikania, infraštrukturálnych projektov na úrovni miest a krajských samospráv, prípadne účasti EBRD v podnikoch, ktoré sa budú doprivatizovávať.

V elektrárňach napríklad?

Napríklad.

Ako funguje ten mechanizmus?

EBRD má svoju kanceláriu aj na Slovensku. Jej pracovníci majú na starosti marketing a hľadanie projektov. Títo pracovníci oslovujú potenciálnych klientov alebo za nimi prídu zástupcovia nejakej obce či podniku.

Aký je váš pracovný režim?

Pracujem od deviatej do sedemnástej každý pracovný deň.

Ako často chodíte do Bratislavy?

Je to z prípadu na prípad. Mám pracovné cesty do Bratislavy, stretávam sa s ministerstvom financií, s našou kanceláriou. Nepravidelne.

Koľkokrát do mesiaca?

Ak nerátame Vianoce a Veľkú noc, tak som bol v Bratislave trikrát.

Kde bývate?

Bývam tu.

Tu v banke?

Nie, vo Veľkej Británii. Nebudem to bližšie špecifikovať.

Predtým, ako ste vyhrali konkurz na toto miesto, ste krátko pracovali ako referent na ministerstve financií. Predseda SMK Béla Bugár povedal, že sa dalo čakať, že miesto referenta na ministerstve bude len odrazový mostík niekam vyššie. Prečo ste išli pracovať na ministerstvo? Bolo to preto, lebo ste sa už chystali do Londýna?

To sú otázky, ktoré sa týkajú ministerstva financií, nebudem sa k tomu vyjadrovať.

Ani k tomu, ako prebehol konkurz?

To sú veci, ktoré sú v kompetencii na ministerstve financií.

Prečo ste nastúpili na ministerstvo financií?

Nemal som iné zamestnanie, tak som si našiel toto.

Bolo to tak, že keď ste išli na ministerstvo, už ste mali záujem o tento post?

Nedá sa to tak povedať. Je všeobecne známe, že takáto pozícia v EBRD je a je už trinásť rokov.

To je vyhýbavá odpoveď. Ja som sa pýtala, či ste sa prihlásili na ministerstvo preto, že ste mali záujem o funkciu v EBRD?

Prihlásil som sa na ministerstvo financií na miesto, ktoré bolo voľné a keď bol konkurz, prihlásil som sa do konkurzu.

Otázka bola, či ste hneď od začiatku vedeli, že chcete ísť do EBRD?

Prihlásil som sa na voľné miesto a keď sa vyhlásil konkurz na túto pozíciu, prihlásil som sa do konkurzu.

Poslankyňa Beňová poslala prezidentovi banky Jeanovi Lemierrovi kritický list o vašej minulosti. Rozprávali ste sa s ním o tom?

Myslím, že raz, keď sme sa stretli, na to prišla reč. Ja som ho pre to nenavštevoval, ale raz sme sa o tom rozprávali.

Bolo to náhodné stretnutie?

Bolo to stretnutie pri jeho ceste do Bratislavy.

Čo vám povedal? Vyčítal vám to?

Nebudem komentovať vyjadrenia pána Lemierra, ja som s ním nemal najmenší problém.

Čo si o tom liste myslíte?

To, že som podal na pani Beňovú žalobu za ohováranie a súdny spor trvá. Až na to, že pani Beňová nepreberá súdne predvolania.

Povedala, že jej súd poslal oznámenie, aby sa k tomu vyjadrila, čiže ich asi preberá.

Kým trvá súd, nebudem to bližšie komentovať.

Čo hovoríte na ostatné reakcie politikov na vaše víťazstvo v konkurze? Pán Lintner povedal: "Na Slovensku je všetko možné, nemám chuť sa k tomu vyjadrovať." Pán Bugár: "Nie je možné, že SDKÚ sa všade snaží dostať svojich ľudí." Pani Beňová: "Považujem to za dôkaz klientelistických praktík istej časti SDKÚ." Pán Maxon: "Sledoval som kariéru a odbornosť pána Palacku a nie som si istý, že má základné vedomosti, aby mohol pracovať ako finančník v EBOR."

Keďže to priamo nesúvisí s mojou prácou v EBRD, tak vám na to nebudem odpovedať.

Sledujete slovenskú politiku?

Takisto to nesúvisí s mojou prácou v EBRD.

Bolo to v okruhoch, ktoré ste chceli pred rozhovorom.

Pokiaľ som v súdnom spore s vaším vydavateľom, tak na otázky, ktoré sa netýkajú mojej práce v EBRD, nebudem odpovedať.

To ste povedali až teraz. Keď sme sa dohodovali s hovorcom ministerstva financií pánom Papankom, v okruhoch boli aj tieto témy.

Môžete sa obrátiť na pána Papanka.

Čiže ste si to rozmysleli?

Vôbec som si nič nerozmyslel. Od začiatku som išiel na toto stretnutie s tým, že na otázky, ktoré sa netýkajú EBRD, nebudem odpovedať.

Nekonzultovali ste tento rozhovor s pánom Papankom?

Informoval ma, že ste požiadali o rozhovor.

Neposlal vám okruhy otázok?

Spomenul mi, na čo sa ma budete pýtať.

Nepovedal, že nesúhlasíte. Je takýto prístup podľa vás korektný?

Je to korektné k vášmu vydavateľovi.

Pani poslankyňu Beňovú ste zažalovali o päť miliónov, čo znamená, že ste museli zložiť kauciu 500-tisíc korún. Kde ste tie peniaze zobrali?

Keďže súdny spor trvá, nebudem to komentovať. Aký je váš plat?

Nie som štátny úradník ani ma neplatí ministerstvo financií. Som zamestnanec EBRD.

Ale platí vás zo štátnych peňazí. Slovensko prispieva ročne do EBRD viac ako miliónom eur.

Slovensko spláca základný vklad EBRD, zamestnanci EBRD sú platení EBRD. Žiadna banka nezverejňuje platy svojich zamestnancov.

Konkurz sa však konal na ministerstve financií. Čiže nechcete sa vyjadrovať k žiadnym iným veciam, financovaniu SDKÚ, všetkým kauzám?

Sme v súdnom spore za všetky tie klamstvá, čo ste o mne napísali.

Ktoré klamstvá máte na mysli?

Rád vám to poviem na súde.

m sa hovorilo v súvislosti s Palackom

Tretí mobilný operátor

Gabriel Palacka ako minister dopravy zrušil tender na tretieho mobilného operátora. Neskôr odstúpil z funkcie a odôvodnil to mediálnym pohonom na svoju osobu. V médiách sa otvorene hovorilo o podozreniach z klientelizmu a korupcie. Nič mu nebolo dokázané.

Kresánkov list

"Mal som možnosť viac komunikovať s Gabom a po celý čas som bol v tom, že Gabo berie vec alternatívne, podľa faktu, že pozadie je pre stranu rovnaké," napísal bývalý poslanec SDKÚ Peter Kresánek v liste premiérovi Mikulášovi Dzurindovi v súvislosti s tendrom na ľahké motorové vlaky.

Vtedajší podpredseda SDKÚ Ivan Šimko na otázku, či mal Kresánek na mysli úplatok pre stranu, povedal: "Neviem, čo iné by to mohlo znamenať."

Palacka sa k tomu nikdy nevyjadril. Kauza vláčiky bude zastavená, ale prokuratúra chce naďalej vyšetrovať súvislosti Kresánkovho listu.

Badžgoňove odpočúvania telefónov

Do redakcií niektorých médií a aj politikom prišli prepisy odpočutých telefonátov podnikateľa Jána Badžgoňa. Ten čiastočne priznal ich pravosť. V prepisoch okrem iného bolo: "G. Palacka sa pýta J. Badžgoňa, či sa ozval Horák zo Švajčiarska. Badžgoň hovorí, že áno, André potvrdil, že to prešlo účtom do UBS. Máme sa s ním stretnúť v Prahe a dokončiť záležitosti..." (UBS banka sídli v Londýne hneď vedľa EBRD, kde robí Palacka - poznámka redakcie.) Badžgoň povedal, že na tento rozhovor si nepamätá, ale že Palacku pozná. Pozná aj André Horáka, ktorý je podľa informácií SME zamestnancom UBS banky. Polícia pôvod odpočutých hovorov vyšetrovala, ale vyšetrovanie už zastavila. Nepodarilo sa jej nič dokázať. Palacka sa k tomu nevyjadril.

Financovanie SDKÚ

Aliancia fair play zistila, že v zoznamoch darcov peňazí pre SDKÚ sú aj ľudia, ktorí tvrdia, že strane peniaze nikdy nedali. Zoznamy sú z rokov, keď bol pokladníkom SDKÚ aj Gabriel Palacka. SDKÚ pôvod darov transparentne nevysvetlila, povedala len, že je všetko v poriadku. Celý prípad stále vyšetruje finančná polícia.

MONIKA ŽEMLOVÁ, SME

obsah | svět - svet