Ouzký: Se Zahradilem se počítá pro vyšší funkci

"S Janem Zahradilem se počítá pro vyšší funkci," říká nově zvolený místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouzký.

Jaké jsou vaše první pocity po zvolení místopředsedou EP a jaké budou vaše první úkoly?

Pocity mám příjemné a uspokojivé. Prvním úkolem bude především seznámit se s obsahem funkce. V prvních hodinách a dnech se budu seznamovat s činností organizačního výboru a vedení EP jako takového. LN: Můžete říci, proč ODS vybrala právě vás? Více byl s problematikou EU spojován Jan Zahradil.

Jan Zahradil je stínovým ministrem zahraničí a určitě je v oblasti zahraniční politiky výraznější a známější. Kdyby měl ambice v EP, určitě by uspěl. Spíše se s ním ale počítá pro jiné exekutivní funkce na národní scéně a zde se stal vedoucím české delegace.

Co si myslíte o způsobu, jakým byl dnes zvolen nový předseda EP? Vy jako představitel pravicové strany jste zvedl ruku pro socialistu.

Můj hlas, který nový předseda dostal, byl hlasem stranické disciplíny. Už před rokem jsem byl jako pozorovatel překvapen, že stranická disciplína je zde mnohem vyšší než na úrovni národního parlamentu.

Oproti situaci v České republice, kde jsou politici často napadáni, že prosazují zájmy svých stranických sekretariátů a že válcují předjednané dohody, je zde velmi pokročilá demokracie. Nastoupil jsem na nové kolbiště a respektuji jeho pravidla. Není možné, aby poslanci ODS nastoupili do nové frakce a snažili se ji okamžitě předělávat od základu. Samozřejmě bych ale raději viděl pravicového předsedu, to je pravda.

Jste dnes spolu s komisařem Teličkou nejvýše postaveným Čechem v institucích EU. Budete se proto snažit přiblížit práci EP domácímu publiku?

Ano, to je jednoznačný úkol. Prestiž Evropského parlamentu bude taková, jakou si sám vydobyde na komisi a také u voličů. Jistý "souboj" s komisí zde už nějakou dobu probíhá, myslím ale, že zde dochází k podceňování voličů. Pokud jim nebudeme schopni ukázat, k čemu tato instituce je, prestiž bude taková jako doposud.

Přispěl k vašemu zvolení fakt, že se na vás shodla celá česká delegace v lidovecké frakci, tedy i nečlenové ODS jako například Josef Zieleniec?

Určitě ano. Toto byl základ úspěchu mé kandidatury.

Čemu byste se chtěl v EP nejvíce věnovat?

Můj post nevylučuje práci ve výboru, a proto jsem si na první místo zapsal výbor pro zdravotnictví a životní prostředí, což navazuje na moji práci v národním parlamentu.

Pokud se ptáte na mé působení ve vedení Evropského parlamentu, chci se zasadit o zviditelnění jeho práce, o zvětšení prostoru na kontakt s voliči, o otevření debaty o jednotném sídle EP, o zjednodušení evropské legislativy atd.

MILAN ROKOS

obsah | svět - svet