"Dedinský deň" mesta Orosláň

Mesto OROSLÁŇ v Komárňansko-Ostrihomskej župe v Maďarsku vyrástlo zo slovenskej dediny, ktorá síce nadnes riadne stratila zo svojej slovenskosti, ale zato "dedinou" (zrejme nie náhodou ju dodnes takto volajú) zostalo aj po značnej urbanizácii. V rámci vlaňajšieho sčítania ľudu iba 83 občania viac ako dvadsaťtisícového mesta sa oficiálne hlásili k slovenskej národnosti, pravda viac ako dvakrát toľkí (presne 174 ľudí) sa "priznali", že sa viažu k slovenským kultúrnym hodnotám a tradíciám. Mestskí dedinčania či dedinskí mešťania sú zato patrične hrdí na svoju čoraz krajšiu mestskú štvrť, v ktorej sa snažia rozvíjať i slovenský kultúrny život a pestovať... či skôr udržiavať aspoň stopy po kedysi oveľa početnejších príslušníkoch našej národnosti.

Slovenská menšinová samospráva v Orosláni a miestny Spolok pre záchranu dedinskej kultúry a tradície koncom augusta už ôsmykrát usporiadali DEDINSKÝ DEŇ V OROSLÁNI. Bohatý celodňový program sa začal na dvore materskej školy rôznymi detskými hrami a na nádvorí Slovenského pamiatkového domu súťažou vo varení na otvorenom ohni. Na tomto mieste došlo aj k otvoreniu prekrásnej výstavy ovocia, zeleniny, kvetín a ručných prác, no a pred vyhodnotením súťaží, samozrejme, nechýbala ani ochutnávka miestnych špecialít. Po vrúcnom slovenskom príhovore predsedníčky hostiteľskej slovenskej samosprávy Alžbety Sabovej a starostu Dr. Károlya Sunyovszkého sa tu napokon predstavili členovia miestnej Detskej tanečnej skupiny a tiež orosláňskeho spevokolu Rozmarín.

V priestoroch evanjelickej cirkvi sa potom konalo slávnostné otvorenie dvoch výstav, v rámci prvej sa prezentovali orosláňski ochotnícki výtvarníci (M. Zsombolyaiová, J. Véghová, I. Viczenová, J. Sedláková a Gy. Kung), no a tá druhá je mnohým našim čitateľom dobre známa putovná výstava krojovaných bábik Slovákov v Maďarsku. Po pestrom sprievode účinkujúcich od kultúrneho domu po ulici Alkotmány až k Alžbetínskemu parku, na miesto vystúpení, folklórny kolotoč na javisku roztočila orosláňska tanečná skupina Brána. Po privítaní hostí, o. i. poslanca Národného zhromaždenia MR Györgya Keletiho, predsedu župnej samosprávy Mózesa Lázára a podpredsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy Etely Rybovej, prítomných zabával humorista József Ihos. Detskú skupinu z Dvorov nad Žitavou Žitavanka potom vystriedali členovia Pávieho krúžku z Hute (Pilisszentlélek) a detskej folklórnej skupiny Kopaničiarik z Myjavy. V záverečnej časti programu vystúpil miestny tanečný súbor Modrý Dunaj a taktiež orosláňsky Banícky spevácky zbor, ako aj folkloristi súboru Chemik zo Šale a banícka dychovka hostiteľského mesta s veľavravným názvom Festival. Festivalová nálada dedinského dňa prerástla do ľudovej veselice, na ktorej do neskorých večerných či skôr skorých ranných hodín do tanca hrala skupina Swing z Verišváru.

(im)

obsah | svět - svet