Vznikla Organizácia dolnozemských Slovákov

Slovenská samospráva v Telekgerendáši už v roku 1999 iniciovala vznik Združenia slovenských menšinových samospráv strednej časti Békešskej župy, ktoré odvtedy pri mnohých príležitostiach potvrdilo svoj význam. V rámci združenia koordinuje svoje programy a tesne spolupracuje dvanásť volených zborov. Predsedníčku združenia Katarínu Švecovú nedávno potvrdili vo funkcii na ďalšie štvorročné obdobie. Ona nás informovala o najnovšej forme spolupráce:

- Vstupom do Európskej únie sa zvýši aj význam občianskych organizácií. Členské samosprávy združenia boli toho názoru, že treba vytvoriť organizáciu, ktorá by na Dolnej zemi napomáhala činnosť slovenských samospráv i klubov. Preto sme sa zišli a založili Organizáciu dolnozemských Slovákov, ktorá je už aj súdne zaregistrovaná.

Podľa Stanov ODS oblasťou pôsobnosti novej organizácie sú Slovákmi obývané osady strednej časti Békešskej župy: Békeš, Čabačud, Čabasabadi, Čorváš, Gerendáš, Irminčok, Kardoš, Kétšoproň, Kondoroš, Poľný Berinčok, Telekgerendáš a Veľký Bánhedeš. Jej cieľom je zachovávanie jazykovej, hmotnej a duchovnej kultúry a pestovanie tradícií obyvateľstva slovenskej národnosti. Účastníci zakladajúcej schôdze zvolili za predsedníčku ODS Katarínu Švecovú, za podpredsedníčky Alžbetu Kľúčikovú z Čorvášu a Katarínu Priskinovú z Gerendášu. Členmi predsedníctva sú Štefan Ando (Békeš), Judita Fábriová (Kardoš), Judita Molnárová (Irminčok), Judita Oláhová (Čabačud), Katarína Szabóvá (Kétšoproň), Ján Zolnai (Poľný Berinčok) a Pavol Žilák (Veľký Bánhedeš). Na zakladajúcej schôdzi vstúpilo do ODS 24 členov.

(es-k)

obsah | svět - svet