SLÖ tvrdí, že každý čtvrtý Čech měl výhody z odsunu

Každý čtvrtý Čech měl výhody z odsunu Němců, stejně jako čs. stát se svým Fondem pro národní obnovu, pozemkovým fondem a zestátněnými podniky. Celkový majetek odsunutých Němců a Maďarů činil 300 miliard korun, tvrdí Sudetoněmecký landsmanšaft v Rakousku (SLÖ) v nejnovějším čísle týdeníku Sudetendeutsche Zeitung. Landsmanšaft vypočítává, že 240 tisíc sudetských majitelů mělo v ČSR polnosti o celkové rozloze 2,4 miliónu hektarů. Odsunutí dále zanechali v ČSR 28 tisíc činžovních a 180 tisíc rodinných domů, 13 tisíc průmyslových objektů a 84 tisíc řemeslnických dílen.

Kromě toho SLÖ spočítal, že odsunutí přišli o tunu zlata, 34 tun stříbra, 720 sejfů a dále že byly jim zabaveny různé pojistky, vkladní knížky a cenné papíry. Odkaz na rozhodnutí Postupimské konference o zabavení nepřátelského majetku rakouský landsmanšaft odmítá. Podle něj nešlo v Postupimi o žádný mezinárodněprávní krok, ten by ale podle SlÖ byl beztak neplatný, protože šlo o akt "na vrub třetího". SLÖ označuje konfiskaci za "loupež půdy a majetku", vyvlastňovací dekrety za "genocidni dokumenty", jež letos v dubnu český parlament znovu potvrdil, "ačkoliv česká vláda byla několikrát vyzvána Evropskou radou a Evropským parlamentem a také americkou Sněmovnou reprezentantů, aby dekrety zrušila".

Přípomínku českého parlamentu, že v souvislosti s dekrety jde také o poválečné uspořádání, označil rakouský landsmanšaft za "nacionálněbolševistické stanovisko" a doklad nedostatečné demokratické zralosti české společnosti, "která za těchto podmínek nemá v evropském společenství národů co pohledávat".

(kov), PRÁVO

obsah | svět - svet