Naděje na návrat občanství krajanům opět reálná

Bývalí českoslovenští občané pravděpodobně budou moci nadále žádat o obnovu občanství, které ztratili kvůli emigraci před komunistickým režimem. Počítá s tím senátní novela zákona o občanství bývalých československých občanů, kterou přes odpor komunistů a nesouhlas vlády schválila ve středu 23. listopadu Poslanecká sněmovna.

Senát navrhl v zákoně zrušit pětiletou lhůtu pro podání žádosti o obnovu občanství, která uplynula počátkem září. Důvodem bylo mimo jiné přesvědčení, že informace o možnosti požádat o obnovu českého občanství se ke krajanům ne vždy dostala - zejména krajané žijící v odlehlých oblastech se o ní možná nedověděli.

"Pokud těmto občanům říkáme: 'Vy tady nejste doma, vy tady nejste ve své vlasti, ale čekejte jako cizinci až 15 let na to, až vám udělíme občanství,' to opravdu není spravedlivé," prohlásila spoluautorka novely Jitka Seitlová. Poznamenala, že cizinci, kteří nikdy nebyli českými občany, získávají občanství daleko dříve, pokud žijí v Česku. Za přijetí novely se postavili exministr zahraničí Jan Kavan a předseda zahraničního výboru Vladimír Laštůvka. Podle něj jsou liché obavy z toho, že by krajané mohli po získání občanství vznášet majetkové požadavky. "Je to pseudoargument, který neobstojí," prohlásil Laštůvka. Zájemců o obnovu občanství podle Kavana není mnoho. "Nejde jim o žádné peníze, nejde jim o restituce, jde jim o to, aby mohli být uznáni jako občané České republiky, pro niž mnozí z nich obětavě pracovali," pravil Kavan.

Přijetí novely podpořilo 102 ze 179 přítomných členů dolní komory. Normu nyní musí ještě jednou projednat Senát. Novela vychází vstříc hlavně lidem, kteří odešli z Československa v posledních letech totalitního režimu a podmínky současného zákona nemohli splnit. Zákon z roku 1999 umožňoval požádat o obnovení občanství jen těm, kteří o české občanství přišli od 25. února 1948 do 28. března 1990, a to "propuštěním ze státního svazku" nebo v souvislosti s nabytím občanství země, s níž Česko mělo uzavřenu úmluvu o zamezení vzniku dvojího občanství. Senátní návrh umožní obnovu občanství zejména krajanům, kteří o ně nemohli požádat kvůli československo-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství, přestala platit až v srpnu 1997.

KRAJANÉ.NET

obsah | svět - svet