Dzurinda v Budapešti upravený krajanský zákon

Slovensko je aj po prípadnej novele krajanského zákona v podobe, ako ho dostalo, principiálne a zásadne proti tomuto zákonu. Maďarsku odovzdalo konkrétne výhrady k jednotlivým statiam zákona. Oznámil to v utorok v Budapešti predseda slovenskej vlády Mikuláš Dzurinda, ktorý o pripravovanej úprave Zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách rokoval s maďarským premiérom Péterom Medgyessym.

Maďarský premiér na tlačovej besede priznal, že vo veci aplikácie krajanského zákona na Slovensku sa stanoviská nezblížili. Zdôraznil pritom, že sa krajanského zákona nevie vzdať a jeho úpravu určite predložia maďarskému parlamentu. Medgyessy zablahoželal slovenskému premiérovi k pozvánke do Severoatlantickej aliancie a podčiarkol, že aj keď v tejto veci nedošlo k dohode, Maďarsko má záujem na tom, aby spolupráca Slovenska a Maďarska bola naďalej dobrá.

Šéf slovenského kabinetu o výhradách k zákonu povedal, že táto právna norma aj v upravenej podobe narúša zvrchovanosť a suverenitu krajiny a diskriminuje jej občanov na etnickom princípe. Podporu národnostných menšín v zachovaní ich identity, jazyka a kultúry si Dzurinda vie predstaviť v rámci základnej slovensko-maďarskej zmluvy. Podľa slovenského premiéra je možné zvyšovať podporu vzdelávania a kultúry menšín, ak o to je záujem, ale to vie prijať iba vo forme podpory inštitúcií. Za dobrý nástroj zlepšenia situácie menšín označil 12 fungujúcich slovensko-maďarských zmiešaných komisií.

"Sme pripravení rokovať s Maďarskou stranou o akejkoľvek praktickej otázke, vychádzajúc zo slovensko-maďarskej základnej zmluvy", dodal premiér. Dzurinda pripomenul, že Slovensko zabráni uplatneniu diskriminatívneho a suverenitu porušujúceho krajanského zákona. O spôsobe takéhoto kroku rozhodne slovenská vlády a slovenský parlament. Maďarský premiér povedal, že rešpektuje postoj svojho kolegu, ale v tejto otázke nevedia ďalej pokročiť. Ako dodal, budú hľadať spôsob naplnenia pôvodného zámeru krajanského zákona. Vyjadril radosť nad tým, že slovenský premiér je otvorený rokovať v prípade potreby o väčšej kultúrnej podpore a podpore vzdelávania v zvláštnej, inej forme. To však nenahradí uplatnenie krajanského zákona. Podľa Medgyessyho potešia všetky kroky, ktoré otvoria možnosti Maďarom žijúcim v zahraničí.

Maďarský premiér po rozhovore so slovenským a rumunským premiérom navrhne zvolať Stálu maďarskú konferenciu (MÁÉRT), ktorú bude informovať o výsledkoch týchto rokovaní. Rumunského premiéra Adriana Nastaseho, s ktorým konzultoval o krajanskom zákone aj premiér Dzurinda, prijme Medgyessy v piatok tento týždeň.

PRAVDA

obsah | svět - svet