Blanka Kudějová: na Floridě zakládáme novou pobočku SVU

V Českých Budějovicích pokračuje Světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Tato společnost po celých Spojených státech sdružuje významné vědce, univerzitní profesory, publicisty i umělce českého a slovenského původu. Dlouholetými členy jsou i manželé Kudějovi z Floridy. Dr. Blanka Kudějová téměř čtyřicet let vedla právnické knihovny Kolumbijské a Newyorské univerzity.

Kdy jste odešli do Spojených států?

"My jsme odešli v roce 1966, byli jsme rok ve Vídni a v roce 1967 jsme emigrovali do Spojených států."

Jak se vám tam podařilo uchytit?

"Velice dobře, protože oba dva jsme měli vzdělání a znali jsme jazyky. Takže můj manžel, který vystudoval vysokou obchodní, se dostal hned do leteckého průmyslu, a já na univerzitu. Nejprve jsem byla na Kolumbijské univerzitě, na právnické fakultě, kde hledali někoho s doktorátem práv z Evropy a s jazyky. A to já jsem dobře kryla, protože jsem uměla několik jazyků a měla jsem doktorát práv z Karlovy univerzity. Tak jsem se stala nejprve ředitelkou mezinárodní knihovny a knihovny cizího právního materiálu. Později jsem byla požádána Newyorskou univerzitou, právnickou fakultou, jestli bych nechtěla přejít k nim. A protože zde byly výhodné podmínky, tak jsem to udělala. Tam jsem potom zůstala až do penze, učila jsem mezinárodní právo, výzkum v cizím právu a byla jsem ředitelkou celé knihovny. Newyorská univerzita měla v době, kdy jsem tam šla, jeden a půl milionu svazků a bylo to právo všech zemí, které si dovedete představit. Já jsem ale měla lidi ze všech možných koutů světa, my jsme kryli dvacet sedm cizích jazyků, včetně některých nářečí z Afriky a z Indie. Takže my jsme skutečně byli takové centrum, které pracovalo pro právní komunitu New Yorku."

Musel to určitě být velký úspěch pro imigranta z východní Evropy dostat se na tak prestižní univerzitu a na vedoucí místo. Jaké vám vytvořili podmínky?

"Podmínky byly výborné, kolegové byli úplně vzorní a já vděčím Americe z plného srdce za třicet osm šťastných let. Byl to úspěch, byla to tvrdá práce, ale musím se pochlubit tím, že jsem jeden rok vyhrála hlavní cenu na právní bibliografii, a když jsem šla do penze, tak jsem dostala od Asociace právníků a od Asociace právních knihoven /cenu/ za zásluhy Distinguished Services, což dostává vždycky jedna osoba za rok."

Kdy jste se zapojila do činnosti SVU?

"Já jsem členem SVU po strašně dlouhou dobu. Přestože říkám, že vděčím Americe za moc a mám ji ráda, tak jsem vřelý vztah ke své vlasti nikdy neztratila. Takže jakmile jsme přišli a dozvěděli se o SVU, stali jsme se členy. Nejdříve jsme pomáhali skupině v New Yorku, potom, když už jsem se blížila penzi, začala jsem dělat v celosvětové SVU ve Washingtonu. A před dvěma lety jsme se uchýlili na Floridu, bydlíme blízko Palm Beach, a tam mne přemluvili, takže tam zakládám s několika Čechy a Slováky skupinu SVU na jižní Floridě."

MILENA ŠTRÁFELDOVÁ, převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet