Ohlédnutí za happeningem v Nebrasce

To, co proběhlo při srpnové konferenci SVU v Nebrasce bylo jedinečné a vpravdě fenomenální - nelze to nazvat jinak než "happening". Ti z nás, kdo přijeli z jiných států Unie nebo ze zahraničí, si připadali jako Alenka v říši divů, anebo jak Češi říkají, "v Jiříkově vidění".

Laskavost, dobrá vůle a přátelství za doprovodu širokého úsměvu a pomocné ruky všude kam se člověk podíval. Navíc bylo cítit, že to vše bylo přirozené, nestrojené.

Přijel jsem o den dřív, abych si "zkontroloval věci". Po přistání na letišti v Omaze jsem byl odvezen do hlavního města Nebrasky Lincolnu, místa konání naší konference. Shodou okolností to byl den mých narozenin. Moji přátelé v Nebrasce mě překvapili uspořádáním radostné malé slavnosti, a od toho bodu se věci začaly rozjíždět.

Byli jsme ubytováni v působivých nových apartmá hotelového stylu v Kauffmanově centru v areálu nebrasské univerzity - byl to obývací pokoj, kuchyně a dvě pěkné místnosti, za cenu studentské noclehárny. Všechny místnosti měly veškeré vybavení včetně termostatů, které umožňovaly ovládání teploty v každé místnosti zvlášť. Kdykoli člověk něco potřeboval, jednoduše zatelefonoval do recepce a přání bylo bezodkladně splněno. Jaký rozdíl od předchozích konferencí a kongresů! Předem připravená jídla byla podávána v Selleckově síni vedle Kaufmannovy kde jsme bydleli. Jídlo bylo skvělé a podáváno ve formě bufetu.

Většina účastníků konference začala přijíždět ve středu l.srpna odpoledne. Po registraci, která byla příhodně umístěna v Kauffmanově centru, byla recepce v blízkém Wick Alumni Center. Kromě fajnového jídla a výborné společnosti byly pro zábavu hudba a zpěv. Mezi účinkujícími byli Světlana Yashirinová - klavír, Budomír Zvolánek - klarinet a Josef Blahník a Anita Smisková z Czech Music Alliance. Na programu byly prezentace různých skupin z Nebrasky, které se podílely na organizaci konference, včetně Rona Stilese, prezidenta českého klubu Komenský, Heleny Pejsarové - Nebraska Czechs of Lincoln, Glena Riensche z Czech Language Foundation, Merlina Lawsona, děkana mezinárodních záležitostí na nebrasské universitě v Lincolnu (UNL), Dr Olivy, děkana koleje krásných a dramatických umění na UNL, Johna Fialy, nově zvoleného prezidenta Nebraska Czechs Inc., a starosty Dona Weseleyho. Náměstek nebrasského guvernéra Carmelee Tuma přišel s osobní zdravicí a předal prezidentovi SVU zvláštní proklamaci s jeho jmenováním "admirálem nebrasského námořnictva". Panovala při tom všem dobrá nálada.

Konference byla zahájena následující den v prostorném auditoriu Nebrasské studentské unie - přesně v osm hodin byla všechna místa obsazena. Po čtyřech státních hymnách (americká, kanadská, česká a slovenská) v provedení Joela Blahníka, Anity Smiskové, Maureen Beckové a Capital City Czech Choraliers, přišla uvítací řeč univerzitního děkana děkana věd a umění Dr Richarda J.Hoffmanna, po níž následovalo moje oficiální zahájení z titulu prezidenta SVU.

Dále na programu byla Dr.Mila Sasková-Piercová, předsedkyně organizačního výboru konference a Dr Russell Ganim, vedoucí katedry moderních jazyků a literatury. Po nich následovali Kate Witeková, revizorka veřejných účtů státu Nebraska, která přinesla zdravici a zvláštní poselství guvernéra Mikea Johannse. Při té příležitosti guvernér vyhlásil naši konferenci ve dnech 1.až 3.srpna za "dny Československé společnosti pro vědy a umění".

Pak přišel na řadu nově zvolený starosta Lincolnu Don Weseley, který uvítal účastníky jménem hlavního města Nebrasky Lincolnu a zmínil se o svých českých předcích, kteří se v Nebrasce usadili koncem devatenáctého století. (Jeho příjmení bylo původně "Veselý"). Pak následovalo poselství amerického senátora Chucka Hagela. Na závěr oficiální části programu vystoupil se zdravicí generální konzul České republiky Petr Gandalovič, který oslovil účastníky jménem České republiky. Program uzavřelo hudební vystoupení Capital City Czech Choraliers.

Po krátké přestávce na kávu a koláče začala konference samotná. Obvykle se konaly tři sezení zároveň, podle vytištěného programu. Všechny přednáškové haly byly vybaveny nejnovějším zařízením. Většina sezení proběhla hladce za dobré účasti. Každé sezení obvykle skončilo vyhrazeným časem na otázky a odpovědi, při nichž se často rozproudila rušná diskuse. Není zde dost místa na vyjmenování všech sezení, která se konala souběžně celé dva dny, 2. a 3.srpna. Stojí za zmínku, že řady panelů se zúčastnili mladší posluchači a také prezentace měli mladší lidé, což byl jeden z hlavních záměrů konference.

Zvláštní plenární zasedání bylo věnováno prezidentskému symposiu. Měl jsem tu čest předsedat při sezení nazvaném "Role etnických organizací při zachovávání našeho kulturního dědictví", jehož se zúčastnili významní činitelé etnických organizací ve Spojených státech. Byli mezi nimi zástupci Amerického Sokola, Bohemia Benevolent and Literary Organization v New Yorku, Bohemian Citizen´s Benevolent Society of Astoria, Czech and Slovak Heritage Association z Marylandu, Czech and Slovak Music Society, Czech and Slovak Society v Oregonu, Czech Heritage Society v Texasu, Czech Language Foundation v Nebrasce, Czechoslovak American National Council of America, Klub Komenský, National Czech and Slovak Museum and Library, Nebraska Czechs Inc., Nebraska Czechs z Lincolnu, Nebraska Czechs z Wilberu, Oklahoma Czechs, a Slavonic Benevolent Order státu Texas.

Českou republiku zastupovali Jaromír Slapota z Československého ústavu zahraničního a senátor Milan Špaček, předseda senátního výboru pro zahraniční Čechy. Předseda odpovídajícího výboru české poslanecké sněmovny poslanec Jiří Karas se nemohl zúčastnit.

Při čtvrtečním obědě se o zábavu postaraly královny krásy Miss Czech-Slovak USA. Byly mezi nimi bývalá Miss Nebraska Czech Queen Nicole Kimbroughová, která hrála na housle, Miss Kansas Czech-Slovak Queen Mary Elizabeth Kasperová (finalistka soutěže 2000 Miss Czech-Slovak USA, umístila se jako druhá), která provedla baletní polku, Miss Nebraska Czechs z Wilber Chapter, královna Becky Kastanková, která zahrála sólo na trumpetu a Miss Czech-Slovak USA, královna soutěže roku 2000, která zazpívala českou státní hymnu česky a anglicky.

Při pátečním obědě k účastníkům promluvil rektor nebrasské univerzity v Lincolnu Dr.Harvey Perlman. V pátek odpoledne se konalo výroční zasedání SVU s obvyklou zprávou o stavu SVU, kterou přednesl prezident SVU. Tato zpráva stejně jako rezoluce schválená valnou hromadou jsou vytištěny odděleně.

3.srpna večer byl uspořádán banket SVU, na němž vystoupili řečníci Rechcigl a Petr Gandalovič. Pak následovaly prezentace prezidentských citací SVU vybraným organizacím, které se významně zasloužily o zachování českého a slovenského kulturního dědictví v USA. Byly to organizace, které se rovněž zúčastnily prezidentského sympozia SVU, ve spolupráci s National Heritage Commission. Dodatečné citace byly uděleny Matici Vyššího Vzdělání, Slovak American International Cultural Foundation, Masarykově klubu i jednotlivcům: Jiřímu Eichlerovi, Mile Saskové-Piercové, Tomovi Zumpfemu a Cathleen Oslzlé. Cathleen, která je nejraději oslovována "Kačenka", byla hlavní hybnou silou konference, a za své mimořádné úsilí dostala od SVU křišťálovou vázu a leteckou poukázku (airfare voucher) na kongres SVU v Plzni v příštím roce, kterou SVU věnovala cestovní kancelář Tatra Travel. Velvyslanci Alexander Vondra a Martin Bútora, pod jejichž záštitou se konference konala, zaslali své zdravice, které byly na banketu přečteny.

Další akce, které doprovázely konferenci SVU zahrnovaly Acordeon Jamm Session ve čtvrtek odpoledne, banket s udílením cen Czech Language Foundation s následným tanečním večerem s polkou ve čtvrtek večer ve velkém tanečním sále Hotelu Cornhusker, Wilber Children´s Beseda Dancers tentýž večer v Hotelu Cornhusker, a promítání filmu "Musíme si pomáhat" v Sheldonově kině.

V sobotu 4.srpna mnozí účastníci konference nastoupili do autobusu do Wilberu, Nebraska, aby viděli známý Wilber Czech Festival. To byla událost sama o sobě, v mnoha ohledech připomínající tradiční českou "pouť", jenže v mnohem větším rozsahu, s americkým průvodem a soutěží krásy, která vyvrcholila volbou české slovenské královny krásy. Generální tajemník SVU Frank Safertal a já ve své funkci presidenta SVU jsme byli poctěni tím, že jsme byli vezeni v průvodu s našimi jmény a insigniemi funkcí vystavenými na automobilech.

Posuzováno celkově, konference SVU v Nebrasce byla obrovským úspěchem stejně jako vše co s ní souviselo, díky místním představitelům a organizátorům jako Cathleen Oslzlá, Mila Saskova-Piercová a její manžel Layne, Tom Zumpfe, John Fiala a Ron a Jitka Stilesovi, kromě několika organizací, jež s nimi spolupracovaly v příkladném týmovém úsilí. Nebraska Czechs of Lincoln byli skvělými hostiteli ve svých autentických národních krojích, středou v Kauffmanově centru počínaje a závěrečnou prezentací v pátek konče. Také se starali o prezentační místnosti v Nebrasské studentské unii. Zasluhují si veškeré pochvaly za své fantastické úsilí, včetně památníku Wall of Rememberance a umělecké sbírky v Great Plains Art Collection. Nebrašští organizátoři získali několik místních sponzorů, kteří pomohli hradit náklady, takže naše registrační poplatky byly co nejnižší a většina sociálních a kulturních akcí mohla být pořádána gratis. SVU jim bude navždy vděčna.

Ti z Vás, kdo se zúčastnili Nebrasské konference, zajisté budou souhlasit s tím, že to byl opravdový "happening".

MÍLA RECHCIGL, Prezident SVU

obsah | svět - svet