Konečně zelená pro Národní budovu v New Yorku

Nebolo to hneď a nebolo to ľahké - ale napokon prišla chvíľa, - bolo to 30. marca 2002 - keď sa minister kultúry Českej republiky PAVEL DOSTÁL zúčastnil slavnostného zahájenia rekonštrukcie Národnej budovy, kultúrneho stánku českých a slovenských krajanov.

Keď si naši krajania pred sto rokmi Národnú budovu postavili, žilo v jej okolí viac než 40 000 Čechov a Slovákov a Bohemian Benevolent and Literary Association - Česká dobročinná a literární asociace (BBLA) zastrešovala viac než štyridsať spolkov. Postupom času krajanov ubudlo, budova sa dlhé roky naplno nevyužívala a chátrala. Najlepším riešením sa ukázalo odovzdanie budovy do vlastníctva Českej republiky.

Důležité datum

Dne sedmého prosince 2001 ve čtrnáct hodin, píše sa v správe generálneho konzulátu Českej republiky v New Yorku, přešlo vlastnictví Národní budovy na Manhattanu (321 East 73rd St., New York) na Českou republiku. Završil se tím proces předání budovy podle smlouvy mezi Bohemian Benevolent and Literary Association a Českou republikou, podepsané dne 31. ledna 2001 a doplněné o dodatek z 24. května 2001.

Začíná se tím nová etapa spolupráce nejen mezi Asociací a Českou republikou, ale mezi celou českoamerickou krajanskou obcí a původní vlasti. Národní budova se po rekonstrukci, která by měla být dokončena na jaře roku 2004, stane skutečně společným prostorem pro pořádání akcí a setkávání Čechů žijících v Americe i doma.

Trvalo to čtyři roky

Počátek dovršeného smluvního vztahu lze datovat do roku 1997, kdy Asociace a Česká republika zahájily jednání o spolupráci při rekonstrukci Národní budovy a kdy se jako jediná schůdná a oboustranně výhodná možnost ukázalo předání budovy České republice a její závazek budovu opravit a jedno celé patro předat k bezplatnému užívání spolkům sdruženým v Asociaci. Roky 1998 a 1999 byly ve znamení projednávání detailů tohoto poměrně složitého právního vztahu, schvalování celého projektu vládou České republiky (v lednu 2000) a získání předběžných souhlasů jednotlivých spolků BBLA. V roce 2000 byly připraveny smluvní dokumenty a projednány s úřadem pro neziskové organizace států New York. Jednotlivé spolky Asociace celou věc znovu projednaly a potřebnou 3/4 většinou schválily. V první polovině roku 2001 byl po doplnění smlouvy získán souhlas státního zástupce státu New York, který osvědčil, že navrhovaná transakce je pro Asociaci spravedlivá a že ji v budoucnu umožní rozvíjet činnost ve spolupráci s Českou republikou v opravené budově.

Překážky objektivní i subjektivní

Poté, co bylo 14. června 2001 vydáno souhlasné stanovisko státního zástupce, Bohemian Benevolent and Literary Asociation požádala jako prodávající o souhlas soud. V té době však již byla podána žaloba tří odpůrců celého projektu, a tak namísto jednoduchého schválení soudem bylo nařízeno projednání a celé řízení trvalo více než pět měsíců (na této době se však projevil důsledek tragédie 11. září). Dne 29. listopadu soudce Nejvyššího soudu státu New York Martin Schoenfeld vydal rozsudek, podle kterého souhlasí s prodejem Národní budovy České republice za podmínek uvedených v platných smlouvách, a současně zamítl žalobu odpůrců. Byly tak splněny všechny podmínky k tomu, aby mohla být transakce uzavřena.

Národní budova ožije

Česká republika si je vědoma velké odpovědnosti, s níž přebírá majetek vybudovaný v letech 1895-1897 z prostředků krajanských spolků a až do dnešního dne udržovaný Bohemian Benevolent and Literary Association. V co nejkratší době hodlá budovu rekonstruovat v co nejvyšší kvalitě a v souladu s jejím statutem historické památky města New Yorku. Po rekonstrukci hodlá ČR mít v budově generální konzulát i České centrum a společně s krajanskou komunitou provozovat velký společenský sál. BBLA bude využívat celé třetí patro a v různých dalších prostorách by měli najít své místo českoamerické nadace, výstavy, muzeum, knihovna i česká hospoda.

Materiály poskytl Miloš Konorr, člen výboru Rady vzájemnosti Čechů a slováků v USA.

MOSTY

obsah | svět - svet