Po menšinových volbách v Maďarsku

V komunálnych a menšinových voľbách, ktoré sa uskutočnili v Maďarsku 20. októbra sa založilo 103 SLOVENSKÝCH MENŠINOVÝCH SAMOSPRÁV. Podľa výkazu Celoštátnej volebnej komisie v DEVIATICH osadách môže vzniknúť OBECNÁ SLOVENSKÁ SAMOSPRÁVA a v DVOCH osadách môže vzniknúť ČIASTKOVÁ SLOVENSKÁ SAMOSPRÁVA. Po piatich mesiacoch pôsobenia novej vlády voliči vyslovili v komunálnych voľbách podporu súčasnej vládnej koalícii Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a Zväzu slobodných demokratov (SZDSZ).

Komunálne voľby sú už za nami, ale nás ešte čakajú voľby do celoštátnych samospráv, ktoré sa uskutočnia približne o tri mesiace. 20. októbra sa volili aj menšinové samosprávy, ktoré má právo vytvárať 13 menšín. V 1308 obciach a mestách vznikne na základe volebných výsledkov 965 rómskych, 315 nemeckých a 106 slovenských menšinových samospráv. Členovia týchto 106 osád (vrátane budapeštianskych obvodov) a poslanci väčšinových samospráv, ktorí sa dostali do voleného zboru menšinovým mandátom, sa zídu, aby zvolili Celoštátnu slovenskú samosprávu, ktorá môže mať 13 až 53 členov. Zjazd elektorov zvolá Ústredná volebná komisia.

Podľa našich informácií členmi slovenských samospráv v siedmich osadách nie sú príslušníci slovenskej národnosti (pozri našu tabuľku po tomto príspevku). O kreslá v miestnych, župných a menšinových samosprávach sa uchádzalo 60 percent nezávislých kandidátov. Menšinoví kandidáti išli do volieb ako nezávislí, iba malú časť podporovali civilné organizácie.

Politika vo veľkom

V Budapešti kreslo primátora už štvrtý raz po sebe obsadil kandidát menšej koaličnej strany SZDSZ Gábor Demszky - získal 47 percent hlasov -, kandidátka socialistov Erzsébet Gy. Némethová získala 13-percent, nezávislý kandidát podporovaný pravicou Pál Schmitt zaostal za Demszkym o 11 percent. Z 22 župných miest obsadia kandidáti vládnej koalície 16 kresiel starostov a v rovnakom počte miest im patrí aj väčšina v miestnych zastupiteľstvách. Zmena pri kormidle nastala aj na regionálnej úrovni, kde Fidesz mal doteraz väčšinu. Predseda MSZP László Kovács hodnotil výsledok ako spokojnosť voličov s doterajšou vládou koalície socialistov. Výkonný predseda Fidesz v ňom vidí len zotrvačnosť, pokračovanie tendencie, že komunálne voľby tradične "vyhráva" ten, kto postúpil aj v predošlých parlamentných voľbách. V župných samosprávach majú socialisti v zhromaždeniach 45 percent poslaneckých miest, opozičný Fidesz spolu s Maďarským demokratickým fórom (MDF) 33 percent. Mimoparlamentné strany obsadia 20 percent kresiel.

V župách a v hlavnom meste

Ani jeden poslanec sa nedostal do župných valných zhromaždení menšinovým mandátom. Potešiteľné je, že starostovia v osadách s počtom obyvateľstva nižším ako 10 000 sa väčšinou uchádzali o priazeň voličov ako národnostní kandidáti. Štatistika uvádza v tomto ohľade 12 slovenských starostov. Na nedostatky zákonov poukazuje fakt, že do rôznych zborov sa dostali kandidáti dvoch menšín zároveň.

V hlavnom meste vzniklo 14 slovenských menšinových samospráv. Rozrástol sa počet slovenských samospráv aj v Boršodskej župe, a to hlavne v tých osadách, kde podľa minuloročného sčítania ľudu nežijú Slováci.

Podľa predbežných predpokladov v troch osadách Novohradskej, v jednej osade Báčsko-Kiškunskej a v troch osadách Boršodskej župy sa môže vytvoriť obecná slovenská samospráva.

Za Rómov išli aj Maďari

Nepodarilo sa založiť menšinovú samosprávu autentickým Rómom v Jászladányi. V obci podľa rozhodnutia rómskej samosprávy zrušili súkromnú školu, do ktorej by nemali možnosť chodiť rómske deti. Takto napríklad sa stala rómskou poslankyňou manželka starostu, ktorý podporuje založenie školy. Je pravdepodobné, že proti zriadeniu diskriminatívnej základnej školy menšinová samospráva nebude protestovať. Mimochodom najviacej miestnych menšinových samospráv založili práve Rómovia, a to na 965 miestach.

Väčšina poslancov v strednom veku

Ústredná volebná komisia uverejnila aj štatistiku, podľa ktorej väčšina menšinových poslancov (zo 14 780 osôb až 4 167) je vo veku 41 až 50 rokov. Ďalšiu veľkú množinu tvoria poslanci vo veku 31 až 40 rokov, pričom podľa štatistiky je 2 174 päťdesiatnikov. Mladých národnostných poslancov vo veku 26-30 rokov je 1 719, pod 26 rokov zas 1 707. Šesťdesiatnikov je 697, sedemdesiatnikov 160, ale svoju národnosť zastupujú aj obyvatelia, ktorí majú 80 rokov (15 osôb).

(ef)

obsah | svět - svet