V Maďarsku udelili vyznamenanie Za menšiny

Riaditeľka Škôlky, základnej školy a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Sarvaši Zuzana Medveďová sa stala jednou z laureátok vyznamenania Za menšiny, ktoré pri príležitosti Dňa menšín 18. decembra 2001 v Budapešti odovzdal predseda vlády Maďarskej republiky Viktor Orbán v prítomnosti prezidenta MR Ferenca Mádla a niektorých členov vládneho kabinetu. Premiér pri tejto príležitosti zdôraznil význam zachovania národnej identity, materinského jazyka a tradičnej kultúry príslušníkov minorít, bez ktorého by krajina, ako povedal, bola chudobnejšia a jednotvárnejšia. Ocenenie Za menšiny udeľujú jednotlivcom alebo organizáciám za mimoriadne zásluhy v oblasti školstva, kultúry, cirkevného života, vedy a médií. Ďalšími laureátmi ceny za rok 2001 sa stali: vedúci národnostného odboru Maďarskej demografickej spoločnosti Ernő Eperjessy. Rómska menšinová samospráva v Nagykanizsi, expertka pre menšinové otázky Annamária Bíróová, predseda Zväzu maďarských pedagógov v Rumunsku Pál Lászlóffy a redakcia maďarského vysielania Rumunskej televízie.

Z. Medveďová, ktorej cieľavedomá koncepčná práca, urobila zo slovenskej školy v Sarvaši jedno z najlepších národnostných vzdelávacích zariadení v krajine, riadi túto inštitúciu od roku 1993. Rodáčka zo Sarvašu je členkou Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) od jej založenia a od roku 1998 pôsobí v jej predsedníctve, ako aj na čele školského výboru CSS. Súčasne zastupuje našu národnosť v Celoštátnej menšinovej komisii Ministerstva školstva MR, v rámci ktorej bola zodpovedná za vypracovanie rámcových učebných osnov slovenského národnostného vzdelávania.

(imro)

obsah | svět - svet