Ostrovček Slovenska vo Francúzsku

Slováci žijúci v Paríži a v jeho okolí sa dnes (7.2.2002) večer stretnú v Meudone na priateľskom večierku s členmi združenia Meudon - ville d'Europe (Meudon - európske mesto). Združenie pôsobiace v Meudone pri Paríži sa venuje udržiavaniu partnerských vzťahov s viacerými mestami Európy, medzi nimi je aj slovenské Brezno.

Vyvrcholením programu bude vystúpenie folklórneho súboru Nádeje, ktorý pod vedením Daniela Compagnona pôsobí vo Francúzsku už dlhé roky. Jeho členovia, z prevažnej väčšiny francúzski občania s blízkym vzťahom k Slovensku, sprostredkúvajú francúzskemu publiku slovenské ľudové piesne, hudbu a rezké tance v detvianskych krojoch.

Dlhoročnú prácu Daniela Compagnona ocenil i prezident SR Rudolf Schuster, ktorý mu minulý rok udelil vysoké štátne vyznamenanie.

LÝDIA RIBOUSTOVÁ, TASR

obsah | svět - svet