Předání pamětních medailí Čechům v Nizozemsku

Velvyslanec ČR v Nizozemsku ing. Petr Kubernát udělil pamětní medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR třem českým občanům žijícím v Nizozemsku, kteří se zasloužili o šíření dobrého jména České republiky a zároveň se aktivně podíleli na činnosti krajanské komunity v Nizozemsku.

Prvním oceněným je pan Mirek Kabela, autor několika knih, které přibližují českému čtenáři nizozemskou společnost. Pamětní medaile mu byla předána při příležitosti jeho oficiálního odchodu do důchodu. Pan Kabela od roku 1973 působil jako psychiatr na klinice v Haarlemu.

U příležitosti Dne Nizozemských listů a zároveň oslavy jejich desetiletého výročí byly medaile předány panu Ladislavu Malinskému - jako poděkování a ocenění jeho obětavé práce vedoucího redakční rady Nizozemských listů - a paní Líbě van Dijk za její práci pro Spolek Čechů a Slováků v Nizozemsku a další aktivity, např. organizaci sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi v ČR v loňském roce.

MZV ČR

obsah | svět - svet