SVU sponsoruje sochu Masaryka ve Washingtonu

Vzniká nová snaha poctit památku prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky a světového vůdce, postavením pomníku v hlavním městě USA, ve Washingtonu DC.

Pravděpodobným umístněním pomníku je park před budovou Světové Banky na Pennsylvania Avenue. Toto místo je silně spjato s Masarykovým pobytem ve Washingtonu DC a jeho filosofií politických změn. Tento park je vzdálen pouze několik málo metrů od hotelu Powhatan, ve kterém prezident Masaryk přebíval. Dokonce I Světová Banka v pozadí této sochy je vhodná, jelikož tato organizace usiluje o podporu demokratických zemí.

Komise pro pomníky v hlavním městě USA, neanonymně, volila pro podporu stávájícího konceptu pomníku. V návaznosti na to, 8.Května, Komise pro národní parky, rekreaci a veřejné prostory také volila, pro podporu projektu. Pomník má povolení od Kongresu a účet podepsal prezident Bush.

Pomník poskytne záchytný bod pro pochopení role, kterou Masaryk sehrál v rožšiřování demokracie a svobody do ostaních zemí světa. Co je ale mnohem důležitější, poslouží také jako připomínka toho, že základy na nichž jsou postaveny USA přesahují bariery jazyka, času a etnické příslušnosti a že, naše ideály svobody a demokracie obsaženy pouze v jedné osobě mohou, přes historii, oslovit milióny.

Československá společnost umění a věd (SVU) darovala $1000, které předal prezident SVU, Mila Rechcigl, českému premierovy Zemanovy při jeho letošní návštěvě Washingtonu.

Tímto chceme požádat všechny přátele a členy SVU aby, přispěly dalšímy dary, šekem splatným pro "Thomas Garrigue Masaryk Memorial Fund" a ten zaslat poštou na: AFCR, 2801 M Street, NW, Washington, DC 2007.

Miloslav Rechcigl

obsah | svět - svet