Honorární konzulka v Guatemale

Eva Markusová-Roubíčková se narodila 15. 6. 1934 v Praze. Z Československa odešla v roce 1941 společně se svou matkou a strýcem, který posléze pracoval jako sládek v pivovaru v Ekvádoru. Později se rodina přestěhovala do Guatemaly, kde Eva studovala školu pro cizojazyčné sekretářky a poté práva. Působila více než dvacet let v advokátní kanceláři.

V roce 1954 se provdala za guatemalského advokáta Marciala Mendeze Montenegra, se kterým má 4 dcery. Její manžel zastával vysoké státní funkce, byl mimo jiné předsedou Nejvyššího soudu, generálním prokurátorem, ministrem vnitra. Zemřel v prosinci 1973. Jeho bratr Julio Cesar Mendez Montenegro byl prezidentem Guatemaly v letech 1966-1970 a poté velvyslancem Guatemaly v Mexiku. Také další příbuzní z manželovy rodiny zastávají státní a diplomatické funkce.

Eva Markusová-Roubíčková hovořila několika jazyky, byla zakladatelkou Asociace manželek guatemalských advokátů, v roce 1974 byla prezidentkou a později členkou poradního výboru této asociace. V letech 1966 - 1970 pracovala ad-honorem v Úřadu manželky prezidenta republiky v oddělení pro koordinaci a realizaci sociálních projektů. Byla iniciátorkou čestných charitatitvních a sociálních programů na pomoc ekonomicky slabým vrstvám a indiánskému obyvatelstvu.

Paní Markusová-Roubíčková se vždy cítila spjata se svou mateřskou zemí, ačkoliv mezi pravicovou Guatemalou a komunisty ovládaným Československem neexistovali žádné oficiální styky. Nicméně i tenkrát často do staré vlasti přijížděla navštěvovat své příbuzné. Ihned po listopadu 1989 projevila ochotu zastupovat zájmy našeho státu v Guatemalské republice, podílela se značnou měrou na na šíření informovanosti guatemalské veřejnosti o historii, tradicích a aktuálním dění u nás a napomáhala navazování kontaktů mezi oběma zeměmi.

V říjnu 1993 byla u příležitosti návštěvy předsedy vlády Václava Klause oficiálně uvedena do funkce honorární konzulky České republiky. S maximálním nasazením reprezentovala české zájmy v Guatemale. Byla rovněž iniciátorkou ustavení krajanského sdružení, jež je seskupeno kolem honorárního konzulátu.

V roce 1996 uspořádala zájem potomků českých vystěhovalců do ČR a v roce 1997 byla z jejího podnětu shromážděna finanční pomoc na povodňové konto v ČR ve výši 3.500 USD. V oblasti kultury organizovla například Týden českého filmu v hlavním městě Guatemaly a koncert české klasické hudby. Z Česka přivezla partitury, které guatemalští hudební umělci nastudovali a interpretovali. Koncert byl sponzorován českými krajany a jejich firmami. Konzulka se rovněž podílela na úspěšném jednání o uzavření obchodní dohody mezi ČR a Guatemalou v roce 1997.

Osobnost honorární konzulky a její kontakty na nejvyšších státních i soukromých institucích měly rozhodující podíl na vynikající reprezentaci České republiky v Guatemale. Od ministra zahraničí ČR dostala cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.

Bohužel Eva Markusová-Roubíčková zmřela koncem srpna 20001.

(Podle materiálu MZV ČR)

obsah | svět - svet