(P)o prvom desaťročí OSMM

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) oslávila desiate výročie. Svoj tradičný medzinárodný futbalový turnaj Dolnozemský pohár, usporiadaný v uplynulom mesiaci v Békešskej Čabe, spojila s prezentáciou publikácie (Nielen) po stopách našich predkov - Prvé desaťročie OSMM. Zakladajúci a súčasní členovia, ako i priaznivci nášho civilného zoskupenia s celoštátnou pôsobnosťou, sa zišli v Dome slovenskej kultúry. Predsedníčka OSMM Mária Matejdesová privítala okrem iného "veteránov nášho mládežníckeho hnutia" - prvého predsedu organizácie, v súčasnosti vedúceho odboru Úradu pre národné a etnické menšiny Antona Paulika, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy Jána Fuzika a vedúceho oddelenia Ministerstva školstva MR Štefana Kraslána. Netradičnú kroniku doterajších aktivít našej nezávislej, samostatnej mládežníckej organizácie zostavil, upravil, zredigoval a na priateľskom stretnutí i predstavil ďalší zakladajúci člen, zároveň kronikár a "prvý ideo-logický tajomník OSMM" Imrich Fuhl.

Publikácia prináša príspevky, ktoré s istým časovým odstupom môžeme vnímať aj ako dobové dokumenty, nechýbajú však ani pestré spomienky a postrehy súčasných a niekdajších členov OSMM, príspevky o činnosti národnostnej rockovej skupiny AGR± a vokálnoinštrumentálnej skupiny Negatív, texty repertoáru týchto formácií a básne členov. Pokiaľ ide o bohatú činnosť našej mládežníckej organizácie v uplynulom desaťročí, účastníkom békeščabianskeho stretnutia nebolo treba o nej veľa rozprávať. Väčšina z nich totiž aktívne formovala imidž OSMM, v knižočke zachytené momenty prežila na vlastnej koži, a veru ono desaťročie chtiac-nechtiac sa spája snáď s najkrajšími rokmi zakladateľov organizácie. Pre ich "následníkov v hnutí" prevratné roky spoločensko-politického vrenia, vďaka ktorému mohlo dôjsť i k založeniu OSMM, sa stávajú učebnou látkou. Zakladajúci aktéri nášho mládežníckeho hnutia majú bližšie k štyridsiatke ako k tridsiatke, a tak s tou symbolickou štafetou sa musia lúčiť. Zostáva nám veriť, že ju majú komu odovzdať a že na OSMM čaká ešte veľa úspešných (k)rokov.

(hl)

obsah | svět - svet