Podepsán protokol smlouvy mezi Jihomoravským krajem a Lombardií

V hlavním městě Lombardie Miláně byla slavnostně podepsána rámcová dohoda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Lombardií. Jednání s tímto severoitalským regionem, jehož význam přesahuje italské hranice (mj. představuje kolem 30% italského zahraničního obchodu, má přes 9 mil. obyvatel), trvalo přes 3 roky, a proto aktéři slavnostního aktu neskrývali své uspokojení. Oba kraje se zavazují podporovat přímou spolupráci zejména malých a středních firem, pomáhat si vzájemně při vzdělávání svých úředníků a vyměňovat si experty průmyslových a hospodářských aktivit. Dohodu v Miláně, těsně před vyhlášením kandidatury Milána a Lombardie na pořádání letních olympijských her v roce 2016, podepsali jihomoravský hejtman Stanislav Juránek a předseda lombardské vlády Roberto Formigoni.

Slavnostnímu okamžiku byl přítomen předseda regionální rady Attilio Fontana, který připomněl tříletou přípravu této smlouvy a souběžné budování vztahu, který vzešel z iniciativy rady. "Dnešní podpis formálně posvěcuje naši spolupráci a otevírá cestu budoucím novým iniciativám, které dle mého soudu budou moci přinést inovační investice do specializovaných odvětví průmyslu."

Hejtman Juránek vzpomněl na hluboké historické a kulturní vazby mezi Jižní Moravou a Lombardií, které - počínaje Brnem - jsou vtěleny do budov a památek, které nesou lombardský původ nebo stopu. Uvedl rovněž, že dnešní podpis příkladně svědčí o směru, kterým se v současnosti ubírá Evropa regionů.

Předseda Formigoni ve svém projevu zdůraznil, že Jihomoravský kraj v rámci České republiky se chystá aktivně vstoupit do Evropské unie a že se podle něj jedná nikoli o rozšíření, ale o znovusjednocení Evropy, o proces mající historické a kulturní kořeny v dávné minulosti a který se uskutečňuje právě prostřednictvím vztahů a spolupráce, které dokládá dnes uzavřená smlouva.

Podpisu byl přítomen generální konzul ČR v Miláně Josef Molata, který představil jihomoravským hostům rozsáhlé a příkladné mezinárodní aktivity lombardského kraje, jež mají za následek obrovský hospodářský přínos, např. v přítomnosti lombardských podnikatelů v teritoriích jako je Čína, Rusko, Indie, Brazílie, Mexiko a mnoha jiných, kam původně následovali mezinárodně aktivní lombardské politické špičky, které iniciovaly uzavření této smlouvy.

MZV ČR

obsah | svět - svet