Vzpomínka na Lidickou tragédii v Mexiku a Uruguayi

Vzpomínkový akt k 61. výročí vyhlazení Lidic v mexických Lidicích

Jako každoročně, konala se v mexických Lidicích (městská část Magdalena Contreras) i v letošním roce vzpomínková akce pořádaná radnicí této městské části. Za české velvyslanectví v Mexiku se jej zúčastnila velvyslankyně Věra Zemanová společně se svým manželem Jiřím Procházkou a tajemník velvyslanectví Jiří Krátký s manželkou. Hlavní program probíhal jako již tradičně na lidickém náměstí, kde byly velvyslankyní ČR v Mexiku předány třem zástupcům radnice pamětní medaile. Po skončení hlavního kulturního programu byl delegací Magdalena Contreras uspořádán slavnostní oběd. Celá letošní akce se nesla nejen v duchu připomenutí si lidické tragédie, ale současně jako rozloučení se současného politického vedení radnice se svými spolupracovníky v končícím volebním období.

Vzpomínkový akt se konal na lidickém náměstí, které od loňského roku zdobí nástěnná malba věnovaná Lidicím a české historii. Po slavnostním vztyčení vlajek obou zemí, vystoupili se svými projevy Carlos Rosales Eslava, starosta městské části Magdalena Contreras a velvyslankyně ČR Věra Zemanová. Zatímco se projev pana Carlose Rosalese Eslavy soustředil především na historii vzájemných vazeb, kdy v jeho rétorickém podání nechyběly skutečně dramatické momenty, projev paní velvyslankyně byl zaměřen především na shrnutí budování současných vazeb. Velvyslankyně se také zmínila o účasti mexických dětí v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 2002, kde se dokonce dva soutěžící stali oceněnými v silné mezinárodní konkurenci.

Oba mluvčí pak společně vyslovili přesvědčení, že budování vzájemných vazeb, které se soustřeďují především na kulturní oblast bude pokračovat i v dalších letech k oboustrannému prospěchu. Na závěr projevu česká velvyslankyně ocenila mimořádné osobní úsilí při budování vzájemných vazeb česko - mexické vzájemnosti a šíření české kultury a povědomí v Mexiku předáním pamětních medailí MZV ČR panu Carlosovi Rosales Eslavovi, starostovi městské části Magdalena Contreras, Dr. Estele Susan Rivas, ředitelce sociálního rozvoje a Edně Gomez, dlouholeté sbormistryni dětského sboru obce. Po této slavnostní chvíli pak obě strany položily pamětní věnce u lidické zdi. Další část kulturního programu patřila dětskému sboru Magdalena Contreras pod vedením sbormistryně Edny Gomez. Sbor dětí ve věku od 5 do 12 let vystoupil se širokým repertoárem českých a mexických lidových písní zpívaných v češtině i španělštině. V programu se objevily jak české písně v tradičním folklórním podání, tak i technicky velmi zdařilý společný sborový zpěv pražského Bambini di Praga s pěveckým sborem Magdalena Contreras (prostřednictvím reprodukovaného záznamu pražského tělesa). Celé vystoupení vzbudilo bouřlivý potlesk všech přítomných účastníků a diváků.

Uctění památky lidické tragédie

U příležitosti 61. výročí vyhlazení Lidic uspořádalo velvyslanectví ČR dne 10. června 2003 vzpomínkový akt, kterého se u pomníku lidické tragédie v Montevideu zúčastnili vedle pracovníků velvyslanectví představitelé uruguayského ministerstva zahraničí, radnice hlavního města a řada krajanů.

Zástupci velvyslanectví položili k pomníku věnec růží a následně byl na rezidenci velvyslance uspořádán pro představitele ministerstva zahraničí Uruguaye, krajany a žáky oceněné v rámci 30. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2002 společenský podnik, na němž tajemnice Asociace přátel ČR v Uruguayi vystoupila se vzpomínkovým projevem k tématu Lidic, pracovníci velvyslanectví rovněž připomněli význam tohoto výročí a zmínili i náš blížící se vstup do spojené Evropy. Velvyslanec P. Zrůst poté předal vítězným dětem jejich ceny.

Dne 9. června 2003 navštívil tajemník velvyslanectví P. Šusták město Canelones, kde rovněž položil se zástupcem intendenta věnec u pomníku na náměstí, které nese jméno Lidice. Aktu byli přítomni další radní, žáci místních škol a řada občanů. Tajemník Šusták poskytl rozhovor místní kabelové televizi Canal 8, rozhlasové stanici Radio Canelones a lokálnímu deníku Hoy Canelones, který následujícího den otiskl rozsáhlý článek věnovaný kromě významu Lidic i bilaterální spolupráci a našemu vstupu do EU. Na závěr programu v Canelones navštívil P. Šusták místní Institut pro výchovu pedagogů, který je pojmenován podle Jana Amose Komenského, kde jednal s představiteli radnice, vedením institutu a zástupci soukromé nadace, která podporuje jeho činnost, o možnostech školské a kulturní spolupráce.

MZV ČR

obsah | svět - svet