Uctění památky lidické tragédie v Uruguayi a Mexiku

Dne 10. června 2004 u příležitosti 62. výročí vyhlazení Lidic uspořádal ZÚ Montevideo vzpomínkový akt, kterého se u pomníku lidické tragédie v Montevideu na stejnojmenném náměstí zúčastnili pracovníci velvyslanectví, představitelé diplomatického sboru a krajané. Zástupci ZÚ položili společně s krajany k pomníku věnec růží a minutou ticha uctili památku lidických obětí.

Téhož dne navštívil velvyslanec ČR V. Korselt s doprovodem město Canelones (hlavní město stejnojmenného departamentu), kde byl přijat představiteli města. Poté položil společně s představiteli města věnec u pomníku na náměstí, které nese jméno Lidice. Na závěr programu v Canelones navštívila česká delegace místní Institut Comenio pro výchovu pedagogů, který je pojmenován podle Jana Amose Komenského, a knihovnu Gabriely Mistral (velvyslanec předal darem publikace o české historii).

Dne 10. června se pietní akt k připomenutí lidické tragédiekonal i v hlavním městě Mexika na náměstí Lidice. Akce je každoročně společně pořádána Velvyslanectvím ČR a městskou částí Magdalena Contreras ve čtvrti San Jerónimo de Lidice.

Součástí pietního aktu bylo kromě projevů velvyslankyně ČR v Mexiku V. Zemanové a starosty Ing. Héctora Chávez Lópeze, státních hymen, vztyčování vlajek a kladení věnců i kulturní vystoupení dětí ze čtvrti Magdalena Contreras. Děti předvedly recitační pásmo a zazpívaly vybrané národní písně v češtině a španělštině.

(r)

obsah | svět - svet