Lektor slovenčiny a kultúry do Bavorska

Lektora slovenského jazyka a kultúry bude od budúceho školského roka vysielať MŠ SR aj na Inštitút slavistiky Univerzity Regensburg.

Vyplýva to z Dohody medzi MŠ SR a Bavorským štátnym ministerstvom vedy, výskumu a umenia o podmienkach pôsobenia lektora slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Regensburg, ktorú dnes v Bratislave podpísali šéf rezortu školstva SR Peter Ponický a bavorský minister pre vedu, výskum a umenie Hans Zehetmair. Dohoda tak prispeje k ďalšiemu rozvoju slovensko-bavorskej spolupráce v oblasti výučby slovenského jazyka na vysokoškolskej úrovni, ktorá nadväzuje na Dohodu medzi vládou SR a vládou NSR o kultúrnej spolupráci podpísanej v máji 1997. Dohoda podľa Zehetmaira nie je poslednou spoločnou aktivitou obidvoch ministerstiev.

"Našim cieľom je vybudovať kompaktnú vzdelávaciu sieť so stredoeurópskymi krajinami prepojenú s postgraduálnym štúdiom, nadstavbovým štúdiom a doplnkovými formami štúdia," uviedol po podpise dohody Zehetmair.

IMRO INFO

obsah | svět - svet