Slovákov a Čechov ošetria zadarmo aj v EÚ

Právo na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť bude mať v členských štátoch Európskej únie po vstupe Slovenska a Česka každý občan SR a ČR. Okrem členských štátov sa to týka aj Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktoré tvoria s členmi EÚ Európsky hospodársky priestor.

Pred vycestovaním do iného členského štátu EÚ by si mal turista zaobstarať potrebné formuláre, ktoré mu poskytne jeho zdravotná poisťovňa, aby vedel v cudzine preukázať svoj nárok na bezodkladnú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na základe svojho zdravotného poistenia.

Ak by sa v krajinách EÚ turista nevedel preukázať príslušným formulárom zo svojej zdravotnej poisťovne, musel by za akútne lekárske ošetrenie na mieste zaplatiť a jeho náklady by mu zdravotná poisťovňa, v ktorej je poistený, uhradila až po návrate do domov.

V súčasnosti sa slovenský a český občania v zahraničí preukazujú spravidla platným cestovným pasom, v SR a ČR zatiaľ aj platným občianskym preukazom. Pred vycestovaním by sa občan mal informovať, s ktorými štátmi má jeho krajina uzavretú zmluvu o tzv. bezplatnej akútnej zdravotnej starostlivosti. Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva.

Ak ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie v zahraničí odmieta bezplatne poskytnúť ošetrenie alebo liečenie, je potrebné sa ihneď skontaktovať s najbližším zastupiteľským úradom SR, teda veľvyslanectvom alebo konzulátom a požiadať o pomoc pri riešení problému. Medzi SR a ČR platí dohoda, že žiadna zo zmluvných strán nemôže vyžadovať platbu v hotovosti od občanov druhej zmluvnej strany za poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti.

(r)

obsah | svět - svet