Kulturní klub v Mnichově

Čs. kulturnímu klubu pro audiovizi v Mnichově je 24 let. Šestými Česko-německými kulturními dny od 24. 10. do 15. 11. vyvrcholila činnost jednoho z dnes již nejstarších spolků posrpnového exilu vůbec.

Již před jeho založením 17. 8. 1979 natáčel os roku 1975 Rostislav Netopil se skupinou nadšenců filmové dokumenty o krajanské činnosti a pořádal ve spolupráci s jinými krajanskými spolky (český ústřední svaz, Čs. poradní sbor, Opus Bonum atd.) filmová představení pro krajany. Po zvolení netopila do funkce předsedy odboru mladých při Čs. poradním sboru byli jeho členy mimo jiné i básník a zpěvák K. Kryl, knihkupec a zakladatel frankfurtského Dialogu V. Hora a bohužel i neodhalený rozvědčík Pavel Minařík. Zástupci Netopila byli Dolinský a Pavel Stiller, který se později stal aktivním přednášejícím Společnosti pro vědu a umění v Mnichově.

K podpoře klubovní činnosti klub vydával časopis Kulturní zprávy (viz. publikace Exilová periodika, Libri prohibiti), který byl později nahrazen programovými letáky. V roce 1981 se konalo již sedmnáct představení, dnes počet neuvěřitelný. Místem konání byla nejprve studentská kolej Paulinum, která pod vedením pátera Zlocha zaopatřovala (zdarma) i noclehy pro turisty z ČSSR. Pořadatelem prvního filmového festivalu v r. 1983 na Vysoké škole pro film a televizi v Mnichově, o který se zasloužil zejména vydavatel listu Demokracie v exilu J. Kusý, se stala Svobodná společnost. Jejím českým předsedou byl šachový velmistr L. Pachman, vystoupil zde i legendární český herec Jára Kohout, se kterým klub již dříve natočil pořad na videu. Vlastní kinosál pro 25 diváků zřídili ve svém domě manželé Netopilovi v Novém Perlachu hned po nastěhování v roce 1985. K důležitým pořadům patřilo promítání filmu Crisis (1938) od H. Kliena za přítomnosti spoluautora, režiséra a spisovatele Hanuše Burgera, a večer s Lídou Baarovou, která přijela ze Salzburgu na promítání svého filmu Panenství. Filmu s následující talk show se účastnila řada osobností českého exilu včetně pražské německé herečky a nositelky spolkového záslužného kříže Winnie Markusové.

Počátkem 90. let navštívil Mnichov Ing. Plíšek z ministerstva zaharničí a informoval o možnostech dotací pro karajnskou činnost. Díky tomu se již na podzim roku 1996 v Domě setkání konaly České filmové dny s 10 atraktivními tituly, které pokračovaly i následující rok. V roce 1998 předseda klubu Netopil ve vlastní režii podepsal smlouvu s nosnou organizací spolků Pepper v novém Perlachu na konání 10 filmových představení včetně iniciování Big-bandového koncertu swingové hudby z československa. Tím byly i položeny základy pro Česko-německé kulturní dny.

Tato akce (znamenala samozřejmě zdarma odpracované hodiny a nějakou tu stovku DM z vlastní kapsy organizátorů) měla velký význam pro českou kulturu v zahraničí. Znamenala příliv nových členů a ocenění u kulturního referátu hlavního města bavorska, který začal tyto Dny podporovat. Byly uváděny i koncerty české populární hudby i česká taneční hudba (v Sudetoněneckém domě pro krajany odou národností). Aktuální program již šestým česko-německých kulturních dnů obsahoval opět 8 filmů včetně Burianova U pokladny stál, Pytlákovy schovanky, komedií ze 70. a 80. let, pro čtenáře anglických podtitulků: Mezi námi zloději, Cintamani a podvoník a titul odměněný Oscarem - Obchod na korze.

Klub naváže rád spolupráci s krajanskými organizacemi stejného zaměření v evropě i zámoří.

ČESKÝ DIALOG

obsah | svět - svet