Kukana prijal etiópsky predseda vlády

Ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana prijal v druhý deň jeho pracovnej návštevy v Etiópii, predseda vlády Etiópskej federatívnej demokratickej republiky Meles Zenawi.

Šéf slovenskej diplomacie rokoval aj so svojím etiópskym partnerom Seyoumom Mesfinom. Na pracovnom obede organizovanom etiópskym ministrom zahraničných vecí sa zúčastnil aj predseda parlamentu a minister obrany Etiópie a ďalšie osobnosti politického a ekonomického života krajiny.

Etiópski partneri viackrát poukázali na tradičnú bilaterálnu spoluprácu siahajúcu až do začiatku 19. storočia. Zenawi i Mesfin označili návštevu Eduarda Kukana za oživenie bilaterálnych vzťahov a vyslovili presvedčenie, že všetky oblasti spolupráce, predovšetkým obchodná výmena a investičné aktivity, sa budú v blízkej budúcnosti aktivizovať k spokojnosti oboch strán. Uviedli príklad úspešnej investície slovenskej firmy Matador Púchov v Etiópii a vyzvali slovenskú stranu na ďalšie podobné investície. Kukan ubezpečil etiópskych predstaviteľov o záujme slovenskej strany zintenzívniť obojstranné politické, ekonomické a investičné vzťahy. Navrhol zefektívnenie ekonomickej spolupráce prostredníctvom uzatvorenia Dohody o ochrane a podpore investícií a Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia medzi oboma krajinami. Súčasne informoval o zámere SR etablovať diplomatické zastúpenie SR v Etiópii s priakreditáciou pri Africkej únii na úrovni chargé d´affaires a.i. K ďalšiemu zintenzívneniu všestrannej bilaterálnej spolupráce by malo prispieť i menovanie honorárneho konzula SR v Etiópii.

V rámci spolupráce oboch krajín na pôde medzinárodných organizácií predseda etiópskej vlády zablahoželal SR k zvoleniu na post nestáleho člena BR OSN na obdobie rokov 2006-07 a vysoko ocenil záujem Slovenska aktívne sa zapojiť do africkej problematiky, ktorá zaberá prevažnú časť agendy BR OSN.

Počas rokovaní sa minister Kukan zaujímal o vnútropolitickú situáciu v krajine aj v súvislosti s otázkou dodržiavania ľudských práv a demokratického vývoja v krajine.

Počas druhého pracovného dňa pokračovala i regionálna porada veľvyslancov akreditovaných v krajinách afrického kontinentu. Kukan sa stretol aj so zástupcami Addis Tyres Matador Púchov.

TASR

obsah | svět - svet