Krajané v chorvatském Lipovci slavili 70 let spolku

Vesnička Lipovec (chorvatsky Ljudevit Selo) leží 5 km od chorvatského střediska Čechů - od Daruvaru. Založili ji čeští přistěhovalci v roce 1860, když do oblasti přicházeli za prací na pozvání zdejšího hraběte Jankoviče. Lipovec dostal název podle zdejších mohutných lip.

Čeští přistěhovalci zde káceli lesy, obdělávali pole a pokračovali v řemeslnické tradici. V roce 1890 se ve vesničce představilo první české divadlo na krajanském venkově. 20. ledna 1935 pak zdejší Češi založili krajanský spolek Česká beseda a ještě téhož roku se začalo hovořit i o stavbě Českého domu. Postaven byl ale až v roce 1953. O dva roky později v něm pak začala fungovat i obvodní pobočka daruvarské české základní školy J. A. Komenského, která tak letos oslaví už 50. výročí své existence. V této zdejší škole učí i Drahuška De Bonová, která je zároveň předsedkyní České besedy Lipovec.

U příležitosti oslav těchto dvou kulatých výročí připravili zdejší krajané zajímavé výstavy. Ty se týkaly nejen historie spolku a školy, ale k vidění zde byly i tradiční výšivky a háčkované ubrusy. Vrcholem oslav pak byl slavnostní večer, na kterém se kromě domácích účinkujících představily také daruvarská folklorní skupina Holubička, bjelovarský sbor Kateřiny, pěvecká skupina z Rijeky a tanečníci z Dolan a Daruvarského Brestova.

Krajané z Lipovce jsou velice hrdí především na obnovený Český národní dům. K jeho rekonstrukci pomohly i dotace z České republiky, kterých chorvatští krajané využívají od roku 1997. Díky finanční podpoře ČR bylo do roku 2004 v Chorvatsku obnoveno či postaveno 23 objektů za 44 milionů korun. Lipovec obdržel na opravu svého Českého národního domu 2 miliony 520 tisíc korun. Velký podíl na rekonstrukci objektu mají i zdejší krajané, kteří na stavbě odpracovali stovky hodin zdarma.

LENKA LALIĆOVÁ

obsah | svět - svet