Studijní kurs češtiny pro krajany

Jako každoročně v rámci plnění usnesení vlády ČR č. 1306/2000 v letech 2000 - 2005 (podpora krajanských komunit v oblasti vzdělávání), bude i letos organizován čtyřtýdenní intenzivní kurs českého jazyka pro krajany. I v tomto roce se bude kurs konat v prostorách výukového střediska Univerzity Karlovy v Dobrušce v termínu od 31. 7. do 28. 8. 2003.

Tento kurs je plně hrazen vládou ČR, tj. jsou hrazeny veškeré náklady na výuku jazyka, stravování a ubytování. V době studijního pobytu je poskytována bezplatně také nezbytná zdravotní péče. Praktická jazyková výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách v rozsahu celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách podle stupně pokročilosti jazykových znalostí. Pravidelně se otevírá třída pro úplné začátečníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (v den zahájení kursu musí účastník dovršit 18 let). Na závěr kursu vydává Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy účastníkům osvědčení o absolvování kursu.

Pro účastníky je dále připraven mimoškolní program, v jehož rámci se seznámí s historickými památkami měst, folklórními akcemi, přírodními krásami i životem lidí v ČR. I tyto akce jsou hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Kandidát na zařazení do tohoto kursu by si měl být vědom toho, že bude dobrovolně respektovat program výuky a pobytu na kursu a získané vědomosti dále využívat. Dále máte možnost přihlásit se ke studijnímu pobytu v České republice k jednosemestrálnímu či dvousemestrálnímu studijnímu pobytu dle nabídky uvedené v přihlášce. Stipendia jsou určena pro řádné i postgraduální studenty z řad krajanů. Studentům je po dobu studia vypláceno stipendium v současné výši 5.000,-Kč pro studenta a 5.500,-Kč pro postgraduanta. Ubytování a stravování je poskytováno za úhradu ve školních zařízeních za stejných podmínek, jako mají běžní studenti ČR. V případě získání trvalého pobytu ztrácejí studenti nárok na stipendium. Zdravotní péče je po dobu studia poskytována v rozsahu a za stejných podmínek jako studentům a řádným občanům ČR.

Přihlášky do kursu českého jazyka i ke studijnímu pobytu musejí být doručeny na náš zastupitelský úřad nejpozději do 10. dubna 2003.

Pro bližší informace lze kontaktovat Ministerstvo zahraničí ČR na stránkách www.mzv.cz

MZV ČR

obsah | svět - svet