Krajanské školy v zahraničí začnou spolupracovat s českými

Spolupráce českých vzdělávacích zařízení s krajanskými školami v zahraničí, která dosud probíhala spíš nahodile, dostane pevné kontury. Na setkání, které proběhlo v závěru loňského roku v Olomouci se na tom dohodli zástupci krajanských škol v Rakousku a v Chorvatsku s představiteli českých škol a Československého ústavu zahraničního, který chce pomoc krajanským zařízením financovat.

V současnosti se česky vyučuje na krajanských školách v Daruvaru a ve Vídni. Jak potvrzují jejich představitelé: "snaží se být lepší než jsou tamní národní školy, jinak by jim rodiče nesvěřovali své děti". V Daruvaru sice škola dostává prostředky z chorvatského rozpočtu, ale vydává si vlastní učebnice češtiny a čítanky. Ve Vídni se česká škola stejně jako školy ostatních národnostních menšin v Rakousku zatím musí financovat sama.

"Myšlenka na spolupráci vznikla v ČSÚZ už před časem. V Olomouci jsme pak udělali první krok k realizaci," řekl předseda ČSÚZ, když se v moravském univerzitním městě setkali předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Lenka Janotová a starosta Školského spolku Komenský ve Vídni Ing. Karel Hanzl s děkanem Filologické fakulty Univerzity Palackého profesorem Ivo Bartečkem, CSc. a přijali vzkaz o spolupráci od ředitele brněnského gymnázia na Třídě kapitána Jaroše RNDr. Jiřího Hermanna. Tak měli možnost posoudit spolupráci českých škol v Daruvaru a ve Vídni s Gymnáziem Brno.

"V této fázi bylo nejpodstatnější to, že představitelé škol a děkan Barteček tuto myšlenku jednoznačně podpořili a dohodli se na dalším setkání v prosinci," uvedl Jaromír Šlápota. Všechno ovšem bude záviset na výši finančních prostředků, které se ČSÚZ podaří zajistit.

"Zatím bychom rádi koncem prvního čtvrtletí příštího roku podnikli praktické kroky například při vyběru časopisů a učebnic, které by na tyto školy měly docházet nebo ve vybavení učeben stejnou technikou ke zkvalitnění výuky. Chtěli bychom také organizovat setkání učitelů z brněnského gymnázia, z Vídně a Daruvaru s pedagogy Filologické fakulty v Olomouci a odborné diskuse na vyšší úrovni o moderní výuce a možnostech sladění metod používaných v těchto školách s cestou, kterou sleduje školství v České republice," říká předseda ČSÚZ o připravovaném projektu.

Účastníci olomouckého semináře hovořili také o prospěšnosti výměn studentů jednotlivých českých škol. ČSÚZ však chce spíš usnadnit dětem krajanů přístup ke studiu na gymnáziích nebo vysokých školách v České republice a k různým individuálním stážím. 1 tady vše stojí na finančních prostředcích. "Zatím pracujeme na návrhu programů a začínáme mezi členy ČSÚZ a našimi příznivci hledat ty, kteří by potřebné finanční prostředky uvolnili. Oslovíme poslance rozpočtového výboru Parlamentu, jestli bychom nemohli na tuto iniciativu získat prostředky ze státního rozpočtu," říká Jaromír Šlápota, který věří, že i při dnešní nouzi o sponzory finance získá. Příspěvky na vzdělávání dětí podnikatelé poskytují. Univerzita Palackého už přislíbila, že učitelům z krajanských škol ve Vídni a Daruvaru umožní na své půdě další konzultace. Ředitel Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ing. Zdeněk Lyčka naznačil možnost vysílání většího počtu českých jazykových specialistů na tyto školy, což velice podporovali někteří senátoři. "Pomohlo by to usnadnit dětem našich krajanů přechod na vyšší studia v České republice, protože by se nemusely příliš dlouho adaptovat na systém výuky u nás," podporuje myšlenku i předseda ČSÚZ. Stejně jako další odborníci je ale toho názoru, že vysílání lektorů do zahraničí je především práce MZV.

ČSÚZ už v minulých měsících přispěl na vybavení šesti tříd školy J.A. Komenského ve Vídni, teď bude odesílat vybavení do Daruvaru. Počítá dále s vytvořením společného učebního počítačového programu. ,,I na těchto školách se modernizuje způsob výuky. Učitelé získávají naše osnovy a video technické a zvukotechnické učební pomůcky z jednotlivých předmětů. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v češtině, mohou se okamžitě bez problému používat"; dodává Jaromír Šlápota z ČSÚZ.

(hebr), BULLETIN ČSÚZ

obsah | svět - svet