Krajanská historie v měsíci lednu

1. ledna 1860 začal vycházet v Racine v USA"Slovan Amerikánský", první čs. list v Americe.

1. ledna 1908 začaly vycházet v Clevelandu ve státě Ohio "Americké dělnické listy", které prokázaly cenná služby našim krajanům v zamoří ve všech politických a průmyslových zápasech.

1. ledna 1925 byla založena JEDNOTA ČS. SPOLKU V CIZINĚ, která sdružovala hlavně čs. spolky dělnické v Německu a ve Francii.

1. ledna 1940 vznikla ve Francii 1. divize československého vojska v zahraničí.

1. ledna 1942 zemřel v New Yorku v USA Jaroslav JEŽEK , hudební skladatel, klavírista a dirigent Osvobozeného divadla.

2. ledna 1935 byla zahájena stavba české školy v Berisso v Argentině.

3. ledna 1850 založen první českoamerický spolek vůbec "První česko-Slovanský spolek" v New Yorku.

6. ledna 1904 se narodil Miloš Vaclav KRATOCHVÍL, významný historik a spisovatel. Podle jeho scénářů se natočily historické velkofilmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Napsal mimo jiné Život Jana Ámose a Král obleká halenu. Miloš Václav Kratochvíl byl v letech 1986 1988 předsedou ČSUZ.

8. ledna 1812 se narodil v Praze Karel František Vladislav ZAPA, český historik a spisovatel, který v letech 1836 1844 působil ve Lvové.

9. ledna 194 dopisem z 9. ledna 1947 uvítal prezident dr. E. Beneš v Košicích první transport volyňských Čechů vracejících se do vlasti.

10. ledna 1879 vyšlo v americkém Berwynu ve státě Illinois prvé číslo časopisu "American SOKOL", věstníku Americké obce sokolské.

11. ledna 1991 zemřela v exilu v americkém městečku Schenectady ve věku 100 let Marie PROVAZNIKOVA, byvala náčelnice žen Československé obce sokolské.

15. ledna 1896 zemřel Karel JONAS titulovaný jako "první Čech v Americe". V Racine ve statě Nebraska mu byl odhalen pomník jako významnému mluvčímu krajanské komunity. Byl prvým americkým konzulem v Praze po roce 1885. Narodil se 30. října 1840 a do Ameriky odešel v roce 1863.

16. ledna 1931 se v Praze narodil publicista, prozaik a dramatik Vladimír ŠKUTINA. Emigroval roku 1978 do Švýcarska. Škutina je tvůrcem nebo spolupracovníkem televizních revuí Půjčovna talentu a Ztracená revue, televizních seriálů Jezdec a smrt, Kriminalistická laboratoř, Co tomu říkáte, pane Werich?, Jsme s Vámi, buďte s námi a dalších. Známe jsou jeho knížky Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů, Tak jsem tady s tím vápnem, pane Werich, František Schwarzenberg a další. Je členem Československého ústavu zahraničního.

17. ledna 1892 byl založen v německé Mohuči český krajanský spolek LIPA.

17. ledna 1994 byla ustavena z iniciativy Krajanského tělovýchovného sdružení NADACE ČESI CECHUM.

18. ledna 1947 se sešlo v pražském Rudolfínu ustavující valné shromáždění KLUBU ČS. ÚSTAVU ZAHRANIČNÍHO, který vyvíjel v rámci ČSÚZ činnost od 8. prosince 1945 péči kulturně-společenského odboru. Klub v letech 1947 a 1948 vydával vlastní časopis KLUB 47/48.

19. ledna 1862 zahájeno vyučování na české škole v Chicagu.

21. ledna 1860 začal ve St. Louis vycházet českoamerický časopis "Národní noviny". Iniciátorem byl Vojta NÁPRSTEK.

26. ledna 1872 byl založen SPOLEK KOMENSKÝ ve Vídni jako spolek pro zřizování a vydržování českých škol.

26. ledna 1946 vyšly poprvé v Rakousku VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY jako orgán rakouských Čechů a Slováků. Vídeňské svobodné listy byly časopisem celé menšiny a jejich tři redaktoři meli zaručit linii jednoty a nadstranickosti, demokracie a humanity. Když po únoru 1948 v ČR nebylo možné tuto linii zajistit, staly se Vídeňske svobodné listy orgánem Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku.

28. ledna 1891 se stalo na dolech v Mammothte, USA, velké důlni neštěsti, pri kterém zahynul velký počet našich krajanů ze Slovenska.

28. ledna 1936 byl při příležitosti III. Masarykova dne cs. zahraničí vytvořen "JUBILEJNÍ FOND CS. ZAHRANIČÍ". Do "zlaté knihy" darců se jako prvý zapsal prezident republiky dr. Edvard Beneš. K 1.lednu 1937 měl "jubilejní fond" na kontě již 2,002.097 Kc.

30. ledna 1905 se ve Slavicích u Třebíče narodil Vladimír KRAJINA . Vystudoval Karlovu univerzitu a byl doma i v exilu předním botanikem a ekologem. Politicky se angažoval v Československé straně národně socialistické. Pro účast v odboji po roce 1938 byl v roce 1943 gestapem dopaden a až do 7. kvetna 1945 vězněn, z toho určitou dobu v Terezíně. Po válce se stal generalnim tajemníkem ČSNS a poslancem. Po únoru 1948 byl zatčen a propuštěn na zákrok prezidenta Beneše. V roce 1949 odjíždí do Kanady. Byl členem Rady svobodného Československa a Společnosti pro vědy a umění. Přežil 40 let exilu a v roce 1990 navštívil Prahu. Prezident Václav Havel mu udělil Řádd bílého lva II. stupne. V roce 1993 v Kanadě zemřel. 1. června 1994 byly jeho ostatky uloženy na Vyšehradském hřbitově v Praze.

V lednu 1914 byla ve městě Granger v americkém stétě Texas českými a moravskými bratry otevřena Husova škola (Hus memorial school).

ČESKÝ ROZHLAS

obsah | svět - svet