Slováci v zahraničí dostanú osvedčenia

Vláda v utorok odmietla návrh na vytvorenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý presadzovali krajanské organizácie. Štátnu politiku starostlivosti a podpory krajanov bude uskutočňovať posilnený Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov pôsobiaci pri Úrade vlády SR, s ktorým sa zlúči Dom zahraničných Slovákov.

Vyplýva to z návrhu zákona o Slovákoch v zahraničí, ktorý kabinet v utorok schválil. "Nemyslím si, že aj významné problémy sú riešiteľné len tým, že vznikne nový úrad," uviedol minister spravodlivosti Daniel Lipšic.

Štátna podpora krajanov, vrátane formy dotácií, bude podľa vládnej splnomocnenkyne pre krajanov Vilmy Prívarovej najmä v oblasti vzdelávania, kultúry, médií a informovanosti. "Zákon odstraňuje roztrieštenosť vo výkone politiky slovenskej vlády vo vzťahu k Slovákom v zahraničí," uviedla s tým, že návrh aj v tejto podobe sústreďuje kompetencie v krajanskej problematike, ktoré sú doposiaľ rozdelené v štruktúrach úradu vlády, ministerstva kultúry a rezortu zahraničných vecí. Splnomocnenkyňa pritom presadzuje spolu so Svetovým združením Slovákov v zahraničí zriadenie samostatného krajanského úradu s vlastným rozpočtom. Zásadný nesúhlas s takýmto variantom vyjadrilo ministerstvo financií kvôli zvýšeným nárokom na štátny rozpočet. Šancu na zriadenie úradu bude mať návrh zákona ešte v parlamente.

Nový zákon nahradí zastaraný zákon o zahraničných Slovákoch z roku 1997, ktorý sa mal zmeniť ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa postavenie Slováka v zahraničí nebude viazať na vydanie krajanských preukazov, ktorých platnosť zanikne 1. augusta 2007. Slovákom v zahraničí bude každá osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR a je buď slovenským občanom SR, alebo má slovenskú národnosť a uchováva si národné povedomie. Vydávané budú pritom osvedčenia, ktorými si Slováci žijúci v zahraničí budú môcť uplatňovať výhody alebo práva vyplývajúce z tohto postavenia. K výhode podľa Prívarovej patrí napríklad skrátená doba trvalého pobytu pre získanie slovenského občianstva. "Pri prechodnom pobyte sa nepočíta s nejakou ohlasujúcou povinnosťou Slováka žijúceho v zahraničí. Dúfame, že sa podarí presadiť ďalšie výhody, na ktorých budeme teraz pracovať," povedala.

Predpokladaná účinnosť zákona po schválení parlamentom je od 1. augusta tohto roku. Podľa odhadov v zahraničí žije viac ako dva milióny osôb hlásiacich sa k slovenskému pôvodu.

PRAVDA

obsah | svět - svet