Rozvojová pomoc českým krajanům

Důležitým projevem zájmu České republiky o krajany v zahraničí je investiční pomoc směřovaná k opravě škol a krajanských kulturních zařízení, která existuje od r. 1996 v rámci pomoci vlády ČR rozvojovým a dalším potřebným zemím - stručně rozvojové pomoci, schvalované každoročně samostatným usnesením vlády ČR (v roce 2001 usnesením vlády 332/2001 z 9. dubna 2001).

Z celkové částky 19,5 mil. Kč investovaných od roku 1996 byly především financovány dlouhodobé projekty pomoci krajanům v Rumunsku (4,5 mil. Kč), zaměřená od r. 1996 na pomoc odlehlé kompaktní české komunitě v Banátu, a Chorvatsku (7,5 mil. Kč), kde od roku 1997 probíhá oprava českých škol a dalších spolkových zařízení (České besedy).

V roce 2001 druhým rokem pokračovaly projekty na pomoc české komunitě na Ukrajině (obce Čechohrad, Bohemka, Alexandrovka, Melitopol aj.), financované částkou 4,5 mil. Kč. Dále pokračovaly některé menší projekty zahájené v letech 1999 a 2000 - byly opraveny spolkové budovy v Nové Vsi (Bosna a Hercegovina) a Bílé Cerkvi (Jugoslávie). Částkou 1 mil. Kč bylo přispěno na opravu spolkové budovy Sokola v americkém Clevelandu. Vzhledem k administrativním a metodickým opatřením, vyplývajícím z členství v OECD, byla v roce 2002 pomoc krajanům z tohoto programu vyřazena a svízelná finanční situace pak nouzově řešena s pomocí Úřadu vlády ČR.

I rok 2003 znamenal redukci prostředků na nejnutnější minimum pro dlouhodobě rozpracované projekty, které již financovalo pouze Ministerstvo zahraničních věcí. Z částky 7,5 mil. Kč byly podpořeny projekty v Rumunsku, Chorvatsku, Bulharsku, Srbsku a na Ukrajině. Lze předpokládat, že redukce prostředků bude vzhledem k rozpočtu MZV dlouhodobá.

MZV ČR

obsah | svět - svet