Ocenění aktivit českých krajanů v Bosně

"Výstava ČR na přelomu tisíciletí" se v obou entitách Bosny a Hercegoviny v červenci i v srpnu 2002 těšila značnému zájmu zdejšího publika a ukázala tak přinejmenším trvalost citové vazby občanů entitní Republiky Srbské i entitní Federace Bosny a Hercegoviny k české minulosti i současnosti. Čeští krajané v Sarajevu, Prijedoru i Banja Luce, spolu s ostatními návštěvníky z řad občanských zájemců i diplomatů, si velmi pochvalovali ucelenou a průraznou ideu výstavy.

S velkým zájmem a pozorností návštěvníků se setkal koncert mladých interpretů klasické hudby - violistky Jitky Hosprové a klavíristy Adama Skoumala, kteří dne 19.10.2002 - v den konání irského referenda ke smlouvě s Nice, tolik důležitého pro ČR - vystoupili před zaplněným auditoriem v překrásně restaurovaném Bosenském institutu v Sarajevě se skladbami vlastními i významných světových mistrů.

Na elegantních terasách nové rezidence velvyslance ČR v Sarajevě se konala v den sv. Václava recepce, jíž se zúčastnili také sarajevský primátor, starosta městské části Stari Grad a mnoho představitelů kulturního, mediálního a ekonomického života ve FBaH.

Recepce k oslavě státního svátku dne 30.10.2002 v hlavním městě RS Banja Luce, kterou pro čtyři sekce Sdružení Čechů RS uspořádal za účasti představitelů veřejného, kulturního, mediálního a ekonomického života této entitní republiky velvyslanec ČR v BaH. Na počátku recepce velvyslanec ocenil bronzovými medailemi MZV ČR přínos všech čtyř sekcí sdružení k rozvoji vztahů mezi ČR a BaH, zejména s přihlédnutím k jejich významu v oblasti péče o českou hudbu, písně, písemnictví a lidové umění, jakož i pro rozvoj obchodně ekonomických vztahů. Bronzové medaile MZV ČR odevzdal v předvečer státního svátku ČR "Dne boje za svobodu a demokracii" velvyslanec ČR v BaH dvěma krajanským sdružením dne 15. 11. 2002 za přínos obou k rozvoji vzájemných vztahů mezi ČR a BaH.

MZV ČR

obsah | svět - svet