Konference "Nové trendy v českých studiích II" v Londýně

Dne 10. prosince 2004 se za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR na Velvyslanectví ČR v Londýně uskuteční celodenní konference s názvem Nové trendy v českých studiích II. Cílem konference je zabývat se kromě jiného i budoucností českých studií na britských universitách.

Ve Spojeném království je dlouhodobě patrný pokles zájmu o studium východoevropských jazyků mezi studenty bakalářských studijních programů a zároveň nárůst počtu studentů návazných magisterských studijních programů. Konference bude představovat platformu pro diskusi jak na téma postavení českých studií na britských universitách obecně tak také postavení české tématiky v rámci interdisciplinárního pojetí kulturních studií a v kontextu současných výukových přístupů.

V rámci konference kromě předních britských bohemistů, jakými jsou např. prof. Pynsent a dr. Chitnis, vystoupí i odborníci z ČR, prof. Havel a dr. Putna a předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dr. Bartoš.

MZV ČR

obsah | svět - svet