Sympózium o J. A. Komenském v Soulu

28. 11. 2003 se ve spoluorganizaci Korejsko-české společnosti J. A. Komenského a Velvyslanectví ČR v Soulu za podpory MZV ČR uskutečnilo první národní sympózium a výstava o životě a díle J. A. Komenského v Korejské republice. Sympózium proběhnul v prostorách nově zrekonstruovaného nejstaršího křesťanského kostela v centru Soulu (Chong Dong First Methodic Church).

Sympózium o J. A. Komenském zahájil velvyslanec I. Hotěk a předseda Korejské národní komise pro UNESCO Kim Yer-su při účasti několika set posluchačů z řad členů Společnosti, akademických kruhů, odborné veřejnosti, studentů a diplomatického sboru. Na úvod byly prezentovány výsledky badatelské činnosti čtyř předních korejských vědců, kteří se systematicky věnují zkoumání odkazu J. A. Komenského. U příležitosti sympózia byla rovněž zahájena výstava dokumentující na 36 velkoplošných fotografiích doplněných překlady děl J. A. Komenského do korejštiny a dalšími materiály význam učení J. A. Komenského pro pedagogickou vědu a současný stav komeniologie v Korejské republice.

Součástí slavnostního zahájení sympózia bylo vystoupení smyčcového kvarteta místní vysoké hudební školy se zdařilou interpretací Amerického kvartetu A. Dvořáka.

MZV ČR

obsah | svět - svet