Pavel Kohout obrží německý kříž za zásluhy

Za zásluhy o německo-české kulturní vztahy obdrží zítra spisovatel a dramatik Pavel Kohout (1928) Velký kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo. Vyznamenání mu předá velvyslanec Spolkové republiky Německo Michael Libal ve Státní opeře Praha před závěrečným představením Pražského divadelního festivalu německého jazyka.

S jakými pocity budete zítra přebírat německý Velký kříž?

Na otázku, proč dostávám státní ceny a vyznamenání jen v zahraničí, mám pro sebe jasnou odpověď: protože mě tam poznali až v lepší polovině mého života. Pokud jde o Německo a Rakousko, snažím se zprostředkovat dvojí vzájemné pochopení: aby valná většina bývalých sudetoněmeckých krajanů uznala sebevražednou omylnost své volby v letech 1933-38 mezi jakkoli slabou demokracií a totalitou - a aby všichni Češi pochopili, jak špatní vítězové jsme byli v roce 1945, kdy se za mstitele směla vydávat lůza. Kromě toho předkládám důkazy o skvělých plodech někdejší koexistence Čechů, Němců, Rakušanů a Židů, která proto musí být obnovena a ovšem i doplněna dalšími inspiracemi.

Co v tom může dokázat divadlo?

Divadlo je jediné umění, v němž se prolínají všechna ostatní. Proto má největší šanci oslovit všechny, kdo jsou kromě rozličných jiných schopností obdarováni i fantazií.

Vaše hry uvádějí často německá divadla.

Spíše uváděla. Po 60. a 70. letech, kdy mé hry hrála snad všechna německy mluvící divadla, přišel téměř absolutní bojkot, kdy mě německá umělecká inteligence 80. let považovala za zrádce svaté věci socialismu, neboť byla bohužel podobně hloupá jako já o dvacet let dřív. Proto jsem začal psát romány - soukromá nakladatelství nepodléhala ideologickým zaslepencům. V současné době se na tamní scény začínám vracet, protože nová generace si staré předsudky nepamatuje a soudí zas jen kvalitu.

Jak hodnotíte letošní ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka?

Letošní festival je kratší, protože chápeme, že naši skvělí sponzoři chtějí pomoci i obětem záplav. Zato máme, počítám-li Burgtheater, Thalia Theater Hamburg, Sentu Berger a Maxmiliana Schella, čtyři opravdu hvězdná čísla. Novinkou je bohatý off-program, kterým se představuje nejmladší, a proto z hlediska budoucnosti festivalu nejdůležitější generace českých divadelníků, vědomých si už svého evropanství.

RADMILA HRDINOVÁ, PRÁVO

obsah | svět - svet