Československý klub v Bulharsku

Dne 14. listopadu 2002 uplynulo již 110 let od památného dne, kdy byly v Sofii položeny základní kameny společenského života Čechů a Slováků v Bulharsku. Stalo se tak založením prvního krajanského spolku "Čech".

První kontakty lidí obou zemí se datují do 60. let 19. století, kdy se v Bulharsku objevili první Češi a Slováci. Po osvobození bulharska z osmanského jařma v roce 1878 přinášeli tito krajané do balkánské země své poznatky, vědomosti a zkušenosti, kterými Bulharům pomáhali při osvojování nových výrobnívh postupů, chápání umění a při šíření vědy. V té době byl v Bulharsku, jako důsledek pětisetleté osmanské poroby, znatelně cítit nedostatek odborných sil.

Rok 1918, který zahájil dějiny československého státu, povzbudil i naši krajanskou kolonii k širší činnosti. Tak se stal rok 1921 významný tím, že se začalo s vyučováním dětí v češtině a do Bulharska přijíždí první český učitel Josef Suchánek.

V roce 1924 došlo hned k několika významným událostem - ke sjednocení krajanů (Čechů a Slováků), otevření první československé školy v Sofii (7. září) a položení základů ke stavbě Československého národního domu.

Československý národní dům, nesoucí jméno prvního prezidenta T. G. Masaryka, byl slavnostně otevřen dne 25. října 1925. Dodnes je chloubou našich krajanů žijících v Bulharsku.

(jen), ČESKÉ LISTY

obsah | svět - svet