Cena pro krajana Michaela Klimeshe

Ministr kultury České republiky Vítězslav Jandák udělil významnému představiteli českého krajanského života ve Spojených státech amerických - panu Michaelu Klimeshovi - medaili Artis Bohemiae Amicis za jeho celoživotní práci ve prospěch české kultury a České republiky. Tuto resortní medaili uděluje ministr kultury významným osobnostem za jejich přínos při šíření dobrého jména české kultury v zahraničí.

O ocenění ministr Jandák rozhodl na doporučení zakladatele mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka pana Radoslava Kvapila a Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu.

Předci pana Klimeshe se přistěhovali do USA v roce 1850. Zde se usadili ve městě Spillville ve státě lowa a žijí zde dodnes. Pan Klimesh učinil z tohoto města významné centrum propagace českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka a české kultury, a to nejen v tomto místě, ale po celém středozápadu USA, zejména ve státech Iowa, Minnesota, Nebraska a částečně i Illionois, kde žije velké množství českých krajanů.

Skladatel Antonín Dvořák pobýval v létě roku 1894 ve městě Spillville a zde také složil svůj slavný Americký kvartet op. 96 a Smyčcový kvintet op. 97. Michael Klimesh společně s organizací Czech Heritage Organization, jejímž je zakladatelem, se věnuje opravě domu, ve kterém Antonín Dvořák v době svého pobytu ve Spillville koncertoval.

Pro tuto svou činnost dokázal získal řadu sponzorů z celého světa. Po dokončení oprav bude dům sloužit jako Dvořákovo muzeum a bude současně centrem české kultury.

Činnost pana Klimeshe je však mnohem širší. Aktivně se věnuje propagaci českého kulturního dědictví. Je zakladatelem kurzů českého jazyka ve spolupráci s Univerzitou v Nebrasce, byl organizátorem řady výstav o životě českých krajanů, kteří žili ve Spillville. Zpracoval řadu referátů vztahujících se k česko-americkému dědictví v oblasti Spillville. Pracuje rovněž jako badatel a sběratel obrazů a dokumentů vztahujících se k českému kulturnímu dědictví a dějinám.

ČESKÉ LISTY

obsah | svět - svet