Český prezident už přestává unii zajímat

Pokud se kohokoli poučenějšího v Bruselu zeptáte, co říká posledním komentářům Václava Klause na adresu evropské ústavy či obecně unie, dotyčný zpravidla zvedne obočí a trochu znuděně odvětí: "Už zase?" Zatímco totiž evropské vize českého prezidenta fascinují domácí média a vyvolávají vášnivé reakce lidí, v zahraničí valnou pozornost nepřitahují.

Klause na evropskou integraci dobře známé, protože se stále opakují, a navíc z titulu jeho funkce nemají přílišný vliv na reálnou politiku. Deník Financial Times, jakýsi barometr toho, co je v Evropě momentálně důležité, proto raději otiskne komentář Aleksandra Kwasniewského k euroústavě, anebo informuje o pohledu české vlády na liberalizaci evropské ekonomiky, protože jak polský prezident, tak česká exekutiva spíš než Václav Klaus mohou vzhledem ke svým pravomocem měnit stav věcí.

Včerejší tisková konference prezidenta k evropské ústavě proto žádný rozruch v Bruselu nevyvolala, a to ani mezi těmi, kteří sdílejí podobně skeptický pohled. "Klause jakožto bývalého lídra ODS respektujeme, ale důležitější je pro nás to, co si myslí Mirek Topolánek nebo tady v parlamentu Jan Zahradil. Protože s nimi spolupracujeme a můžeme něco dělat," tvrdí například Charles Tannock, europoslanec za britské konzervativce, pro něž je ODS slovy Tannocka "nejbližší spojenec" v názorech na Evropskou unii. O "koloritu s názvem Klaus" mluví po bruselské zkušenosti také bývalý evropský komisař Pavel Telička. "Prezidentovy názory nevyvolávaly mezi mými kolegy větší pozornost. Občas se zeptali, jaký vliv mají na veřejné mínění u nás a podivovali se tomu, do jakých krajností Václav Klaus zachází, že nenaslouchá protiargumentům a je neinformovaný," říká Telička.

Klaus si škodí

Poměrně zblízka sleduje českou debatu o euroústavě Dana Spinant, šéfredaktorka respektovaného týdeníku European Voice. Považuje za zajímavý fakt, že český prezident je jedinou hlavou státu v celé Evropě, která aktivně lobbuje za odmítnutí textu, anebo že otevřeně brojí proti prioritě vlády vlastní země.

Podle ní si Václav Klaus svými argumenty škodí. "Věřím tomu, že jeho názor je čistě emocionální. Kdyby totiž ústavu skutečně přečetl a porozuměl jí, nemohl by jako myslící člověk říkat to, co říká, že například ústava mění svět nebo že Česko přijde o svoji suverenitu," říká Dana Spinant. Zarážející jí přijde i to, že se český prezident ve svém tažení proti euroústavě nezdráhá spojit i s tak extrémními a marginálními figurami, jakou je Anthony Coughlan, k jehož studii o ústavě Václav Klaus napsal předmluvu a výtisk obojího včera sám představil.

Coughlan, univerzitní profesor z Dublinu a šéf irského protievropského hnutí Národní platforma, například tvrdí, že Irsko po vstupu do EU přestalo být svobodným státem anebo že vnitřní trh unie slouží francouzsko-německému tandemu ke "kolonizaci" střední Evropy, jak Coughlan řekl v roce 2002 v rozhovoru pro Respekt. "Klausově reputaci spojenectví s tak nedůvěryhodnými lidmi škodí. Coughlanovy argumenty jsou za hranicí demokratické debaty," míní Dana Spinant.

KATEŘINA ŠAFAŘÍKOVÁ

obsah | svět - svet