40 let katolické misie v Kalifornii

V první polovině 60. let 20. století bylo ve Spojených státech amerických zaznamenáno celkem 444 českých katolických farností. Byly všude tam, kde byly větší a velké krajanské komunity, které zde vznikaly již od poloviny 19. století. Zejména se to týka10 států jako New York, Illinois, Minnesota, Texas, Jižní a Severní Dakota, Nebraska, Iowa a dalších, a také velkých měst jako New York, Baltimore, St. Louis, Chicago, Cleveland, Omaha, St. Paul apod.

Před rokem 1950 však ke shora uvedeným státům a městům nepatřila Kalifornie a její velká města Los Angeles, San Diego ani San Francisko, a to z důvodu, že tady krajané do té doby nikdy nevytvořili větší krajanskou komunitu, které by se organizovala i nábožensky. Sem začali krajané přicházet zejména v imigrační vlně "osmačtyřicátníků" a teprve v roce 1964 jich bylo tolik, že stálo za to zorganizovat nejen jejich krajanský život, ale i život duchovní.

V tom roce založil Otec Adolf Pelikán, T J. prvé dvě české katolické misie -v Los Angeles a San Francisku. Třetí misii založil až v roce 1979 Otec Jaroslav Popelka, T J. v San Diegu. Česká katolická misie v Los Angeles je zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi, v San Francisku sv. Františkovi a v San Diegu sv. Jakubovi.

Celých 40 let vychází v Kalifornii VĚSTNíK katolické misie, který je důležitým pojítkem mezi krajany v této části Ameriky, zejména těch, kteří jsou katolíky.

Když Otec Adolf Pelikán přijel v dubnu 1963 z kanadského Montrealu do San Franciska obhlédnout misijní terén, již věděl o několika českých katolických rodinách. S jejich pomocí pak začal objevovat další české ovečky. Brzy zjistil, že je v této oblasti asi tisíc katolických krajanů českého původu. Ještě početnější komunita byla v Los Angeles. Již v červenci 1963 se v San Francisku konala první cyrilo-metodějská slavnost. V lednu 1964 byla v Hollywoodu uspořádána první česká bohoslužba. V červenci 1964 již byl ustanoven v Los Angeles šestnáctičlenný výbor české misijní osady za předsednictví B. Svobody. Jeho členem ve funkci ředitele kůru byl i Eduard Ingriš. nám známý jako autor populární trampské písničky "Niagara". V říjnu 1964 již krajané v Kalifornii společně slavili 28. říjen, a jeho počátek vždy začínal mší svatou. Od té doby si žádnou krajanskou slavnost včetně svátků vánočních, velikonočních, slavností cyrilo-metodějských a svatováclavských nelze představit bez zapojení misií.

Otcové zakladatelé Pelikán a Popelka již nejsou mezi živými. Otec Adolf Pelikán zemřel 18. listopadu 1969 a Otec Jaroslav Popelka 30. září 1987 .Dnes nad činností Českých katolických misií bdí Otec biskup Peter Esterka, který je navíc biskupem všech českých katolíků v diaspoře. Pomáhá mu přitom Otec Norbert W. Nawrath.

Krajanům v oblasti Kalifornie a jejich misiím přejeme do dalších let hodně úspěchů v činnosti.

JOSEF KOLÍNSKÝ

obsah | svět - svet